گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/28

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6.719 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 12% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 27 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 428 میلیارد تومان بوده است. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 960 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 231 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 163 میلیارد تومان است که کاهش 64 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 346 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه شیمیایی با ثبت رقم 505 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 498 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 464 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 92 میلیارد تومان (4.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 119 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه منسوجات با ارزش معاملات 43 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.19% 4,218 2,211,872 شاخص کل
0.22%- 1,720- 762,900 شاخص هم وزن
0.3%- 29,130,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 231
تعداد کل نمادهای منفی 546
تعداد صف های خرید 35
ارزش صف های خرید 163 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 64 میلیارد تومان کاهش
تعداد صف های فروش 51
ارزش صف های فروش 163 میلیارد تومان افزایش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 8/0
برآیند ورود و خروج پول 428 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 27 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/6 همت نسبت به میانگین ماهانه، 12% افزایش
معاملات سنگین بازار وبهمن،پالایش،ونفت،وپارس،فولاد،وثنو،قشرین،سصفها،نطرین،فاذر،ثتران،کطبس

 

میلیارد تومان نام
32 پالایشی صنایع با بیشترین ورود
22 سرمایه گذاری
14 قندوشکر
118- بانکی صنایع با بیشترین خروج
48- شیمیایی
45- خودرویی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
39.1 وسدید 20.6 خبنیان
21.3 وبهمن 18.4 کساپاح
20.4 وپارس 6 اخابر
18.3 شنفت 4.9 وبرق
17.3 سصفها 3.8 ثامان

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

شرانل بفجر
وسالت وخارزم
شتولي شنفت
ونفت فافزا
حپرتو شمواد
كهمدا شلعاب
وبهمن قشرين
سمتاز

خرید سنگین حقیقی

در نماد پارس 2  کد حقیقی هر کدام 4895 میلیون مجموع 9790 میلیون خرید کردند

پارس2 2 4895 9790
لازما 6 155 930
پلاست 4 152 608
وشمال 1 128 128
گنگين 27 115 3105
غگز 11 112 1232
وامير 4 104 416
وثنو 340 101 34340
سنوين 9 99 891

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 2  کد ، هر کد 37657 میلیون مجموع 75.314 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 2 37657 75314
كيمياتك2 1 4444 4444
وسالت 190 439 83410
واتي 21 345 7245
جهرم0212 1 180 180
وكادو 6 147 882
شنفت 265 146 38690
وهنر 6 139 834
وآيند 77 132 10164
خفولا 1 127 127
گنگين 25 119 2975
سمتاز 9 114 1026
خبنيان 358 108 38664
كقزوي 42 100 4200

کف حمایت 3 ماهه

وخاور شكبير كاريز شرانل وتوصا
تنوين وكار فايرا وسالت مبين
ومهان دشيري ارفع پلوله فخاس
سايرا فغدير رفاه غبهار سبجنو
ولقمان وپست وشمال كنور اتكام
دتهران‌ واميد خراسان ساروج حپارسا
بفجر شراز سمتاز فنورد كرماشا
ساراب شبهرن ونوين جم پيلن شيراز

 

نظرات کاربران