گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/27

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 7880 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 23% و نسبت به میانگین ماهانه 34% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 261 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد ورود نقدینگی حقیقی به ارزش 78 میلیارد تومان بوده است. در یک هفته گذشته بر شدت آن هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 41 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 994 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 438 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 151 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 49 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 295 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 597 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 560 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 512 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 90 میلیارد تومان (7.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بانکی با ارزش معاملات 512 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.65% 35,832 2,207,655 شاخص کل
1.12% 8,459 764,620 شاخص هم وزن
0.3%- 29,200,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 511
تعداد کل نمادهای منفی 254
تعداد صف های خرید 72
ارزش صف های خرید 438 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 151 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 29
ارزش صف های فروش 295 میلیارد تومان کاهش 49 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 78 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 261 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/7 همت نسبت به میانگین هفتگی، 23% و نسبت به میانگین ماهانه 34% افزایش
معاملات سنگین بازار شتران،ثشاهد،وسپهر،وخارزم،رمپنا،پترول،وپارس،شپدیس،وتجارت،کهمدا،برکت

 

میلیارد تومان نام
89 پالایشی صنایع با بیشترین ورود
42 سرمایه گذاری
32 دارویی
83- بانکی صنایع با بیشترین خروج
61- بیمه ای
22- سیمانی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
28.9 ثشاهد 15.1 وآتی
21.9 وتجارت 8.1 آس پ
20.8 وملی 7.5 شصفها
17.3 پترول 7.2 وثنو
16.2 وپارس 5.9 سخواف

خرید سنگین حقیقی

در نماد بازرگام 3  کد حقیقی هر کدام 315 میلیون مجموع 945 میلیون خرید کردند

ما2 1 8874 8874
سامان2 1 2400 2400
كپارس2 1 2254 2254
بازرگام 3 315 945
خكاوه 9 299 2691
پلاست 1 239 239
وامير 4 215 860
جهرم0212 3 163 489
كمينا 13 156 2028
ومشان 27 152 4104
شلعاب 18 136 2448
وبهمن 30 122 3660
ثزاگرس 16 119 1904
قشرين 25 111 2775
وخارزم 351 108 37908
فبيرا 33 104 3432

فروش سنگین حقیقی

در بپاس 67  کد ، هر کد 576 میلیون مجموع 38.592 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 1 93276 93276
بپاس 67 576 38592
وسالت 353 239 84367
غنيلي 13 195 2535
آريان 32 175 5600
بتهران 109 146 15914
سمتاز 6 132 792
وشهر 93 115 10695
وارس 94 101 9494
خفولا 1 98 98
سجام 122 96 11712

کف حمایت 3 ماهه

وخاور شكبير كاريز شرانل وتوصا
تنوين وكار فايرا وسالت مبين
ومهان دشيري ارفع پلوله فخاس
سايرا فغدير رفاه غبهار سبجنو
ولقمان وپست وشمال كنور اتكام
دتهران‌ واميد خراسان ساروج حپارسا
بفجر شراز سمتاز فنورد كرماشا
ساراب شبهرن ونوين جم پيلن شيراز

 

نظرات کاربران