گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/22

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4525 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1166 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 124 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 343 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 82 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 225 میلیارد تومان است که کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 25 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 269 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 391 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 353 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 344 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه هتل با ارزش معاملات 82 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 16 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه رایانه با ارزش معاملات 79 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/15%- 3,173- 2,158,092 شاخص کل
0/00% 7- 752,111 شاخص هم وزن
0/1% 29,210,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 300
تعداد کل نمادهای منفی 484
تعداد صف های خرید 57
ارزش صف های خرید 225 میلیارد تومان کاهش 18میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 31
ارزش صف های فروش 270 میلیارد تومان افزایش 25 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 124 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1166میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش
معاملات سنگین بازار وصندوق، کرومیت، کمرجان، ذوب، انتخاب، شفارس، بترانس، ثنوسا، رانفور، شصدف، ثاخت

 

میلیارد تومان نام
28 کانی غیر فلزی صنایع با بیشترین ورود
12 قند و شکر
12 رایانه
45- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
40- شیمیایی
38- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
27/2 فروژ 28 حفارس
14/1 کرومیت 5 خاذین
9/9 خکاوه 5 سدبیر
7/6 انتخاب 2/8 وآیند
7/1 وسدید 2/1 ویسا

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

گنگين شتهران فلامي فروژ
كفرآور سمگا ولقمان قصفها
چفيبر آرمان ومعلم كيمياتك
وثخوز لطيف رانفور نبروج
وصندوق خلنت چخزر وآفري
وحكمت غشوكو شصدف فولاژ
دشيمي كمرجان انتخاب

خرید سنگین حقیقی

در نماد واحیا 62 کد حقیقی هر کدام 133میلیون مجموع 8/246 میلیارد خرید کردند

خكمك2 1 5040 5040
ما2 3 3166 9498
گنگين 25 225 5625
خودكفا 37 212 7844
فكمند 5 207 1035
پلاست 1 193 193
قيستو 4 155 620
لپيام 6 140 840
واحيا 62 133 8246
كمينا 52 127 6604
وامير 8 126 1008
وصندوق 317 121 38357
ثاصفا 9 111 999
رانفور 198 107 21186
وحافظ 18 107 1926

فروش سنگین حقیقی

در کمینا 99 کد ، هر کد 58 میلیون مجموع 5/724 میلیارد تومان فروختند

ساروم 63 64 4032
وآفري 157 62 9734
غشصفا 196 61 11956
وپست 46 60 2760
كمينا 99 58 5742
دپارس 36 58 2088
شگامرن 2 58 116
وشهر 90 55 4950
كاما 362 55 19910
خاذين 463 54 25002
حفاري 267 54 14418
وصندوق 134 53 7102

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لخانه ولقمان شتولي كاريز رفاه
وخاور خبازرس قنقش وشهر فبستم اتكاسا
شفارا جهرم خاهن فنرژي كازرو شليا
تنوين وفردا حرهشا پلوله گپارس تاتمس
خليبل بفجر خفولا كارام خفناور وشمال
قاروم وآتوس فجهان سايرا فايرا آرمان
سپ ساراب معيار پاكشو ارفع شكف

 

نظرات کاربران