گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/25

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5449 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 832 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 251 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 207 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 373 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 253 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 15 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 202 میلیارد تومان قرار دارد.


پیشران‌های بازار  

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 439 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 430 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 373 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 57 میلیارد تومان (3.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 73 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 28 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.64% 13,720 2,171,808 شاخص کل
0.54% 4,053 756,161 شاخص هم وزن
0.3% 29,280,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 459
تعداد کل نمادهای منفی 311
تعداد صف های خرید 62
ارزش صف های خرید 253 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 15 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 37
ارزش صف های فروش 202 میلیارد تومان کاهش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 251 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 832 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/5 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است. 
معاملات سنگین بازار اخابر،ذوب،ثشاهد،رمپنا،وپارس،کرومیت،شپاس،حکشتی،گدنا،حآفرین،کترام،پالایش

 

میلیارد تومان نام  
43 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
23 خودرویی
22 فلزات اساسی
44- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
13- اطلاعات و ارتباطات
12- بیمه ای

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
48 ثشاهد 44 خبنیان
21.6 اخابر 4.2 وآیند
15.6 ذوب 4.1 قشکر
11.6 گدنا 4 ثرود
10.3 وارس 2.7 فلات

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

چفيبر خفنر
وثخوز رانفور
وپخش شپاس
قاسم شتهران
خبنيان لطيف
ولقمان قيستو
سهگمت دفارا

خرید سنگین حقیقی 

در نماد واحیا 4  کد حقیقی هر کدام 3083میلیون مجموع 12.323 میلیارد خرید کردند

توسن2 4 3083 12332
لازما 4 255 1020
ثزاگرس 12 204 2448
كباده 1 201 201
وشمال 1 190 190
وامير 4 176 704
فسديد 1 164 164
لپيام 5 164 820
ولتجار 4 147 588
سباقر 7 132 924
شپاس 190 124 23560
شلعاب 18 124 2232
وثنو 53 115 6095
شملي 32 113 3616
قيستو 44 111 4884
وارس 112 110 12320
وسديد 48 110 5280

فروش سنگین حقیقی

در بتهران 3  کد ، هر کد 14022 میلیون مجموع 42 میلیارد تومان فروختند

بتهران2 3 14022 42066
دسبحان2 1 6240 6240
وكادو 7 377 2639
شصفها 4 376 1504
سخواف 3 210 630
سهگمت 30 179 5370
وارس 92 168 15456
بازرگام 19 164 3116
خفولا 2 158 316
قيستو 12 138 1656
شكف 1 132 132
وسالت 74 105 7770
لازما 10 102 1020
كباده 2 101 202

کف حمایت 3 ماهه

وخاور شكبير كاريز شرانل وتوصا
تنوين وكار فايرا وسالت مبين
ومهان دشيري ارفع پلوله فخاس
سايرا فغدير رفاه غبهار سبجنو
ولقمان وپست وشمال كنور اتكام
دتهران‌ واميد خراسان ساروج حپارسا
بفجر شراز سمتاز فنورد كرماشا
ساراب شبهرن ونوين جم پيلن شيراز

 

نظرات کاربران