گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/27

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4302 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 508 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 63 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1701 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 10 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 208 میلیارد تومان است که کاهش 16 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 197 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 754 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 413 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 343 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و منسوجات با ارزش معاملات 302 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 302 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 99 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه بیمه با ارزش معاملات 131 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.05%- 990- 2,185,979 شاخص کل
0.09% 698 762,339 شاخص هم وزن
1.2%- 31,460,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 271
تعداد کل نمادهای منفی 486
تعداد صف های خرید 56
ارزش صف های خرید 208 میلیارد تومان کاهش 16 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 27
ارزش صف های فروش 754 میلیارد تومان افزایش 197 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 63 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 508 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/4 همت  نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش
معاملات سنگین بازار نخریس،تکشا،داتام،ثعمرا،پارسیان،ثپردیس،وهامون،خاهن،سیلام،زفجر،ثشاهد،وایران

 

میلیارد تومان نام
112 منسوجات صنایع با بیشترین ورود
36 ماشین آلات
12 بیمه
112- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
46- خودرویی
36- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
35.1 داتام 23.9 وملی
16 ثباغ 21 پردیس
15.2 کسرام 8 غناب
11.5 ثنوسا 7.8 وسدید
11.2 ولکار 5.6 وآیند

حجم مشکوک ماهانه

بموتو آباد رتاپ وهامون غناب
فصبا ثعمرا شتهران زفجر نخريس
پارسيان غشان سيلام وايران خاهن
سنوين غگز تفيرو فبستم ثتوسا
نيرو والبر پرديس تكشا فاهواز

خرید سنگین حقیقی

در نماد وآتوس 2 کد حقیقی هر کدام 4000 میلیون مجموع 8 میلیارد تومان خرید کردند

وآتوس2 2 4000 8000
سخوز2 1 3144 3144
والبر2 3 2997 8991
دالبر2 1 2467 2467
وامير 33 222 7326
ثزاگرس 4 205 820
وهامون 124 140 17360
ولقمان 1 134 134
خكاوه 149 128 19072
وصندوق 30 121 3630
سباقر 11 116 1276
ثتوسا 39 116 4524
وتوسكا 3 114 342
غبهار 48 113 5424
وارس 33 102 3366
شصفها 33 101 3333
غگز 36 101 3636

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 35  کد ، هر کد 7210 میلیون مجموعا 252 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 35 7210 252350
لپيام 4 303 1212
خفولا 1 245 245
پرديس 296 202 59792
غگز 21 193 4053

کف حمایت 3 ماهه

وامين شرانل دتهران‌ سمتاز
سيتا وتوصا گشان لوتوس
تنوين پلوله ساراب ددانا
تكاردان خپويش قلرست وخاور
ومهان سبجنو فايرا ورازي
واتي فاما رفاه اتكاي
مبين ما البرز غزر
ولقمان شراز جم پيلن رتكو
وپست دارو كوير ساروج
فنوال فجر خراسان كساوه

 

نظرات کاربران