گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/25

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5593 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 20 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 303 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 2128 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 198 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 162 میلیارد تومان است که کاهش 58 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 418 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 743 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 545 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 468 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 431 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات 144 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 28 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 134 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.10%- 2,291- 2,194,998 شاخص کل
0.20%- 1,535- 766,447 شاخص هم وزن
3.6%- 31,390,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 201
تعداد کل نمادهای منفی 597
تعداد صف های خرید 44
ارزش صف های خرید 162 میلیارد تومان کاهش 58 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 50
ارزش صف های فروش 743 میلیارد تومان  افزایش 418 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 303 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 20 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/5 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
معاملات سنگین بازار شگستر،تپکو،فسبزوار،غآذر،شفا،ونوین،تفارس،لازما،وبملت،کاما،قصفها،چخزر

 

میلیارد تومان نام
25 دارویی صنایع با بیشترین ورود
17 ماشین آلات
12 کانه فلزی
82- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
45- پالایشی
41- فلزات اساسی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
34.8 کسرام 21.3 دی
17.5 تپکو 16.2 وملی
14.2 شرنگی 7.9 مادیرا
14.1 شگستر 7.6 نطرین
13.1 کرمان 6.9 لازما

حجم مشکوک ماهانه

فصبا دجابر سايرا پخش
پارسيان ولكار غدشت كپرور
سفانو شگستر لازما غاذر
كرمان خفناور آواپارس كساوه
شكبير پرديس شفا كسرام
ديران تفارس اتكام شرنگي

خرید سنگین حقیقی

در نماد خاور 3 کد حقیقی هر کدام 18070 میلیون مجموع 54 میلیارد تومان خرید کردند

خاور2 3 18070 54210
وغدير2 1 9702 9702
ثنوسا 38 185 7030
كاريز 11 156 1716
لازما 276 151 41676
تفارس 131 143 18733
شرنگي 260 138 35880
آباد 17 124 2108
شساخت 2 117 234
پلاست 120 110 13200
واحيا 28 107 2996
ونوين 222 103 22866

فروش سنگین حقیقی

در خاور 2  کد ، هر کد 27105 میلیون مجموعا 54 میلیارد تومان فروختند

خاور2 2 27105 54210
غدشت2 1 22630 22630
وملي 89 312 27768
وسنا 27 244 6588
كگاز 55 241 13255
نيرو 7 178 1246
غدشت 200 170 34000
ويسا 22 147 3234
لازما 275 121 33275
نطرين 312 121 37752
غگز 25 117 2925
واحيا 60 111 6660
ثجوان 1 106 106
وامير 123 101 12423
شرنگي 348 100 34800

کف حمایت 3 ماهه

لوتوس رتكو ولقمان
كوير ساراب سبجنو
سمتاز قلرست وپست
خراسان فايرا كگل
سيتا رفاه دتهران‌
تنوين البرز فنورد
تكاردان جم پيلن ددانا
ومهان كچاد وبوعلي
وسالت پلوله وخاور
مبين ساروج شرانل

 

نظرات کاربران