گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/24

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6229 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 13% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 82 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 1 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1593 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 677 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 362 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 112 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 99 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 509 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 484 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 435 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 122 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 209 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 136 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.77% 16,761 2,197,295 شاخص کل
0.50% 3,839 767,985 شاخص هم وزن
4.0%- 31,700,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 410
تعداد کل نمادهای منفی 381
تعداد صف های خرید 67
ارزش صف های خرید 362 میلیارد تومان افزایش 112 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 32
ارزش صف های فروش 100 میلیارد تومان کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 1میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 82 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/6 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 13% افزایش
معاملات سنگین بازار شگستر، پالایش، دارا یکم، خگستر، حکشتی، داتام، تپکو، پردیس، وپارس، دیران، کرمان، فولاد

 

میلیارد تومان نام  
29 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
27 کانه فلزی
15 سرمایه گذاری
67- خودرو صنایع با بیشترین خروج
37- بانک
20- بیمه

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
43.6 ثفارس 16.3 دی
34.6 حکشتی 4.9 وآیند
25.5 کمرجان 3.2 پلاست
19 وپارس 2.6 خلنت
19 گدنا 2.5 وبرق

حجم مشکوک ماهانه

حتايد وايران كيميا دزهراوي
ثفارس پارس شكبير دكيمي
غگز خفناور غپآذر غگيلا
بموتو شتهران زنگان تپمپي
تمحركه والماس دشيري غاذر
ولبهمن وهور ديران فالوم
گدنا آريا شبصير فبيرا
لپارس چدن حرهشا كساوه

خرید سنگین حقیقی

در نماد لازما 8 کد حقیقی هر کدام 313 میلیون مجموع 2.504 میلیارد تومان خرید کردند

كرمان2 1 41043 41043
لازما 8 313 2504
ثزاگرس 2 295 590
شرنگي 20 207 4140
كسرام 71 161 11431
وتوسكا 3 160 480
غگز 23 149 3427
كباده 2 139 278
كساوه 51 138 7038
سباقر 19 136 2584
آباد 27 134 3618
تپكو 180 122 21960
ثتران 97 119 11543
واحيا 44 119 5236
پرديس 145 108 15660
فالوم 127 105 13335

فروش سنگین حقیقی

در غنیلی 7  کد ، هر کد 236 میلیون مجموع  1.561میلیارد تومان فروختند

كيسون2 1 4259 4259
مرقام2 1 3512 3512
غنيلي 7 223 1561
غگز 16 214 3424
كساپا 7 162 1134
نيرو 9 159 1431
ثتوسا 1 155 155
فالوم 102 131 13362
پلاست 78 126 9828
فكمند 1 124 124
بپاس 71 116 8236
لپيام 1 108 108
حرهشا 14 107 1498
سباقر 28 106 2968

کف حمایت 3 ماهه

لوتوس رتكو ولقمان
كوير ساراب سبجنو
سمتاز قلرست وپست
خراسان فايرا كگل
سيتا رفاه دتهران‌
تنوين البرز فنورد
تكاردان جم پيلن ددانا
ومهان كچاد وبوعلي
وسالت پلوله وخاور
مبين ساروج شرانل

 

نظرات کاربران