گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/26

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5131 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 281 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 432 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1987 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 245 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 314 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 68 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 350 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 828 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 510 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 452 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 402 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 87 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 452 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 126 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.37%- 8,030- 2,186,968 شاخص کل
0.63%- 4,801- 761,650 شاخص هم وزن
1.0% 31,700,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 203
تعداد کل نمادهای منفی 586
تعداد صف های خرید 46
ارزش صف های خرید 314 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 68 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 34
ارزش صف های فروش 830 میلیارد تومان افزایش 350 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 2
برآیند ورود و خروج پول 432 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 281 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 2/5 همت سبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش داشته است.
معاملات سنگین بازار شگستر،ثعمرا،کرومیت،کسرام،نخریس،داتام،شرنگی،پارسیان،خصدرا،چافست،غشاذر

 

میلیارد تومان نام
20 منسوجات صنایع با بیشترین ورود
10 مانی غیر فلزی
8 پیمانکاری
87- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
75- فلزات اساسی
56- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
35.1 داتام 23.9 وملی
16 ثباغ 21 پردیس
15.2 کسرام 8 غناب
11.5 ثنوسا 7.8 وسدید
11.2 ولکار 5.6 وآیند

حجم مشکوک ماهانه

بموتو كساوه غناب ولكار حآسا
فصبا ثنوسا سبجنو وملي تفيرو
پارسيان وايرا خفولا كاريز پرديس
سفانو ثقزوي ثتوسا بتك غشاذر
سهرمز ثعمرا لازما شتهران ولپارس
نيرو شرنگي دجابر چافست داتام

خرید سنگین حقیقی

در نماد وبهمن 2 کد حقیقی هر کدام 4574 میلیون مجموع 9.1 میلیارد تومان خرید کردند

كنور2 1 6443 6443
وبهمن2 2 4574 9148
وسنا2 3 3343 10029
بازرگام 6 274 1644
ثزاگرس 18 270 4860
تمحركه 21 220 4620
آباد 16 138 2208
كاريز 70 117 8190
ولقمان 2 115 230

فروش سنگین حقیقی

در وسینا 3  کد ، هر کد 3432 میلیون مجموعا 10.2 میلیارد تومان فروختند

وسينا2 3 3432 10296
خفولا 26 729 18954
لپيام 1 191 191
وشهر 117 162 18954
وايرا 79 144 11376
كساپا 1 135 135
پرديس 349 129 45021
گنگين 14 112 1568
دپارس 24 106 2544
پارسان 261 102 26622
گشان 74 100 7400

کف حمایت 3 ماهه

لوتوس رتكو ولقمان
كوير ساراب سبجنو
سمتاز قلرست وپست
خراسان فايرا كگل
سيتا رفاه دتهران‌
تنوين البرز فنورد
تكاردان جم پيلن ددانا
ومهان كچاد وبوعلي
وسالت پلوله وخاور
مبين ساروج شرانل

 

نظرات کاربران