گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/26

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3937 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 204 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 188 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1348 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 372 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 67 میلیارد تومان است که کاهش 112 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 217 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 411 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 332 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 323 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه بیمه با ارزش معاملات 168 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 323 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 220 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.07%- 1,517- 2,148,518 شاخص کل
0.25%- 1,795- 730,236 شاخص هم وزن
1.00% 36,200,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 215
تعداد کل نمادهای منفی 511
تعداد صف های خرید 29
ارزش صف های خرید 67 میلیارد تومان کاهش 112 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 62
ارزش صف های فروش  217 میلیارد تومان کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 188 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 204 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش
معاملات سنگین بازار پارسیان،وپارس،وبانک،وبصادر،بجهرم،دعبید،بکام،لابسا،حفارس،خگستر

 

میلیارد تومان نام
7 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
5 سیمانی
5 حمل و نقل
44- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
27- انبوه سازی
26- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
30 فن افزار 14 سدشت
14 واتی 11 کساپا
12 چنوپا 10 وسدید
11 ثغرب 9 وتوسکاح
8 لازما 7 شلعاب

حجم مشکوک ماهانه

وصنا واتي
دشيمي دعبيد
فسرب شپارس
وبانك وتوشه
كيمياتك دانا
لابسا شيران
ومهان شلعاب
افق

کندل ماروبوزو منفی

كاوه بتهران
زفكا ساروج
فنوال فايرا
وپسا چافست
شفا شاراك
ونيرو اوان
اپال پسهند
كماسه ثفارس
ثشاهد كوير
بازرگام كتوكا

کف حمایت 3 ماهه

فروس سبهان واعتبار
وصندوق شفا دالبر
وپخش وبهمن دارو
وخاور كخاك صبا
سيتا شهر دلر
دشيمي دابور تپمپي
تنوين ما دپارس
تكاردان دسبحا كساوه
لخزر پاسا حتايد
وكغدير فايرا جم پيلن
كاوه سمازن والبر

کندل اینگولفینگ

شپارس بكام
دشيري ودي
ساوه فن افزار
باران مرقام
ساذري

 

نظرات کاربران