گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/22

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5289 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 8% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 390 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز 18 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1325 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 364 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 200 میلیارد تومان است که کاهش 26 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 28 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 211 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 662 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات 497 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و چندرشته‌ای با ارزش معاملات 342 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 10 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 74 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 342 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.09% 1,921 2,163,485 شاخص کل
0.26%- 1,910- 735,943 شاخص هم وزن
0.34%- 36,060,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 174
تعداد کل نمادهای منفی 568
تعداد صف های خرید 31
ارزش صف های خرید 200 میلیارد تومان کاهش 26 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 65
ارزش صف های فروش  211 میلیارد تومان کاهش 28 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 18 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 390 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5.3 همت نسبت به میانگین ماهانه، 8% افزایش
معاملات سنگین بازار وبانک،وبصادر،فن افزار،سمگا،مادیرا،وسپهر،حشکوه،تاپکیش،خکاوه،غویتا،ثنوسا

 

میلیارد تومان نام
92 چندرشته ای صنایع با بیشترین ورود
49 بانکی
39 رایانه
90- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
23- پالایشی
22- بیمه

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
52 کرومیت 13 کسرام
32 وبصادر 9 وتوسکاح
20 وتجارت 9 فنر
14 تاپکیش 6 وبرق
13 خودرو 3 پلوله

حجم مشکوک ماهانه

ركيش وتجارت
فسرب اپال
وبانك سرود
كطبس بالبر
وبشهر وبصادر
ميدكو پرداخت
وكار لسرما

کندل ماروبوزو منفی

ثرود غاذر شراز وفردا تيپيكو
وبشهر شوينده شكربن خنصير كاما
واتي جم پيلن خبهمن كسرا خاهن
سقاين خراسان مديريت شفارس دكپسول
زدشت انرژي خچرخش فسبزوار حسينا

کف حمایت 3 ماهه

وامين قهكمت وتوشه والبر
وپخش همراه شفا سمتاز
سيتا دسبحان اتكام خراسان
شصفها گلديرا ساروج سپيد
وكغدير فغدير فايرا غپينو
سنوين تاصيكو وفتخار سامان
تملت فافق دارو كفرآور
غمارگ وپست وشمال وخاور
اسياتك رتكو قچار تنوين
ولقمان فاما جم پيلن تكاردان

کندل اینگولفینگ

ورازي
دجابر
حخزر
كيا
وتوس
حشكوه

 

نظرات کاربران