گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/21

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6188 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 22% و نسبت به میانگین ماهانه 28% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 18 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز 128 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 669 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 711 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 275 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 17 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 43 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 217 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 971 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 428 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 417 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 18 میلیارد تومان (4.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 206 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه دارویی با ارزش معاملات 224 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.06% 1,350 2,161,575 شاخص کل
0.13%- 939- 737,861 شاخص هم وزن
0.7% 36,200,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 241
تعداد کل نمادهای منفی 516
تعداد صف های خرید 42
ارزش صف های خرید 275 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 17 میلیارد تومان افزایش داشته
تعداد صف های فروش 74
ارزش صف های فروش  217 میلیارد تومان کاهش 43 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 128 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 18 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6.2 همت نسبت به میانگین هفتگی، 22% و نسبت به میانگین ماهانه 28% افزایش
معاملات سنگین بازار خودرو،خگستر،وتجارت،خساپا،وبصادر،ورنا،حفارس،زماهان،وساپا

 

میلیارد تومان نام
51 بانکی صنایع با بیشترین ورود
44 خودرویی
31 رایانه
28- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
21- بیمه
20- سرمایه گذاری

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
60 خگستر 32 کرومیت
31 ورنا 15 کسرام
27 خودرو 15 وتوسکاح
26 کرومیت 12 ثپردیس
24 خساپا 9 دی

حجم مشکوک ماهانه

كطبس واميد وتجارت خمحركه
قثابت فاما فلامي غچين
لابسا اپال كاما وبصادر
پارسيان سرود چكاپا لسرما
خگستر كروي سبهان پرداخت
خساپا آسيا شفا وپارس
وكار شاراك

کندل ماروبوزو منفی

كايزد ملت فلامي
فروس واعتبار ولقمان
عاليس سصفها دفرا
فنر آردينه چكاپا
سفارس ثنوسا حسينا
ثباغ كزغال كترام
نمرينو وتوس آريان

کف حمایت 3 ماهه

وامين قهكمت وتوشه والبر
وپخش همراه شفا سمتاز
سيتا دسبحان اتكام خراسان
شصفها گلديرا ساروج سپيد
وكغدير فغدير فايرا غپينو
سنوين تاصيكو وفتخار سامان
تملت فافق دارو كفرآور
غمارگ وپست وشمال وخاور
اسياتك رتكو قچار تنوين
ولقمان فاما جم پيلن تكاردان

کندل اینگولفینگ

سهرمز دهدشت
حآفرين خنصير
وآفري بالبر
خگستر كروميت
وكار خمحركه
وتجارت حسير
خپارس ختراك
وسپهر

 

نظرات کاربران