گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/23

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3765 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 21% و نسبت به میانگین ماهانه 22% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 142 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 111 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1121 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 157 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 590 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 249 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 35 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 287 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 384 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 265 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه رایانه با ارزش معاملات 256 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات 46 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 265 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/61%- 13,292- 2,150,209 شاخص کل
0/53%- 3,899- 732,046 شاخص هم وزن
0/40%- 35,900,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 141
تعداد کل نمادهای منفی 610
تعداد صف های خرید 25
ارزش صف های خرید 590 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 249 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 70
ارزش صف های فروش  287 میلیارد تومان افزایش 35 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 18 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 390 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.8 همت نسبت به میانگین هفتگی، 21% و نسبت به میانگین ماهانه 22% کاهش
معاملات سنگین بازار فن افزار،وپارس،پارسیان،وارس،مادیرا،خگستر،جم،وبصادر،کساپا،شلعاب،قصفها،فسرب

 

میلیارد تومان نام
51 رایانه صنایع با بیشترین ورود
18 بیمه
7 کمکی به نهادها
73- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
38- انبوه سازی
26- چندرشته ای صنعتی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
162 فن افزار 26 کرومیت
13 وارس 8 دی
11 دانا 5/8 قثابت
5 بجهرم 4/9 وجامی
5 ثتران 3/1 کسرام

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
22- خساپا 54 فن افزار
15- لپارسح 22 وپارس
14- خودرو 17 وارس
13- ثفارس 14 پارسیان
11- وبملت 13 دانا

نظرات کاربران