گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/25

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4291 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 9% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 850 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 192 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 30 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 11 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 294 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 62 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 186 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 439 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 424 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 288 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 120 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بانکی با ارزش معاملات 288 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه قند و شکر با ارزش معاملات 44 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.56%- 11,787- 2,078,530 شاخص کل
0.68%- 4,981- 727,630 شاخص هم وزن
0.0% 32,470,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 168
تعداد کل نمادهای منفی 601
تعداد صف های خرید 47
ارزش صف های خرید 295 میلیارد تومان سبت به میانگین هفتگی 62 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 56
ارزش صف های فروش 186 میلیارد تومان کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 2
برآیند ورود و خروج پول 192 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 850 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/4 همت نسبت به میانگین ماهانه، 9% کاهش داشته است.
معاملات سنگین بازار کرومیت،فنر،سصفها،کفپارس،اخابر،بیوتیک،شپاس،تلیسه

 

میلیارد تومان نام
39 خودرویی صنایع با بیشترین ورود
20 کانی فلزی
12 دارویی
130- بانکی صنایع با بیشترین خروج
45- شیمیایی
42- کمکی به نهادها

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
44.4 اخابر 92 اخابر
43.2 کرومیت 84 فنر
40.3 فنر 23 کرومیت
23.3 سصفها 18 بیوتیک
12.2 زماهان 7 کگهرح

حجم مشکوک ماهانه

شدوص كساوه ساراب فغدير
ثنام تليسه سيدكو غمارگ
تكاردان سمتاز شپاس پاكشو
فنر لوتوس قلرست خفولا
قاروم وهنر ساروج ودانا
كفپارس شزنگ تفيرو ناما
تپولا ددام سصفها وحافظ
نبروج زكشت تفارس بپرديس
سمايه وپاسار ومشان وبملت
دسينا اخابر قيستو سفارود

 

خرید سنگین حقیقی

در نماد مبین 2 کد حقیقی هر کدام 4050 میلیون مجموع .18 میلیارد تومان خرید کردند.

غمايه2 1 12184 12184
فغدير2 1 5009 5009
مبين2 2 4050 8100
دعبيد2 1 2920 2920
قاروم 5 1048 5240
لپيام 1 862 862
كاريز 7 187 1309
لازما 8 175 1400
خلنت 37 169 6253
شپاس 54 140 7560
قجام 17 124 2108
بپرديس 134 122 16348
فالوم 8 114 912
چافست 34 105 3570
گنگين 7 100 700

فروش سنگین حقیقی

در تپسی 4 کد ، هر کد 2629میلیون تومان  مجموعا 10.5 میلیارد تومان فروختند.

كپشير2 1 12210 12210
تپسي4 4 2629 10516
كنور2 2 2529 5058
قاروم 6 876 5256
تفارس 53 565 29945
سمتاز 7 431 3017
بپاس 23 297 6831
وثوق 2 282 564
وبرق 7 220 1540
خبازرس 2 216 432
خفولا 107 175 18725
وپاسار 443 168 74424
بازرگام 26 112 2912
سايرا 1 107 107
قيستو 118 107 12626
حبندر 42 100 4200

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران