گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/23

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4.340 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 10% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 464 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 326 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 83 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 353 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 71 میلیارد تومان است که کاهش 98 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 231 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 614 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 417 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 292 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کاغذی با ارزش معاملات 17 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 83 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 85 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.39%- 8,203- 2,091,900 شاخص کل
0.68%- 5,018- 734,796 شاخص هم وزن
1.0% 32,700,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 176
تعداد کل نمادهای منفی 610
تعداد صف های خرید 49
ارزش صف های خرید 72 میلیارد تومان کاهش 98 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 59
ارزش صف های فروش 231 میلیارد تومان کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 3.7
برآیند ورود و خروج پول 326 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 464 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/4 همت نسبت به میانگین ماهانه، 10% کاهش
معاملات سنگین بازار کرومیت،فنر،فن افزار،سدشت،ثباغ،سبهان،وایران،زکشت،چکاپا

 

میلیارد تومان نام
17 زراعت صنایع با بیشترین ورود
8 دارویی
6 رایانه
87- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
33- بانکی
30- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
26.3 کترام 13.3 فاسمین
20.3 کرومیت 9.6 ثاخت
20.2 تلیسه 8.6 سدشت
16.6 وآرین 8.3 وآرین
15.5 وثنو 7.5 ثفارس

حجم مشکوک ماهانه

شدوص درازي وآرين
فنر واعتبار سبهان
ثاصفا تفيرو ناما
سيمرغ شليا دجابر
نمرينو سصفها سفارود
نبروج فاسمين ساراب
دسينا تليسه فن افزار
فكمند غفارس كترام
چكاپا زكشت كروميت
تبرك وپاسار شتهران

خرید سنگین حقیقی

در نماد نمرینو 32 کد حقیقی هر کدام 153 میلیون مجموع 4.8 میلیارد تومان خرید کردند.

ثتوسا 1 285 285
ثزاگرس 3 282 846
نمرينو 32 153 4896
ودانا 9 133 1197
لپيام 40 132 5280
لازما 6 119 714
شزنگ 4 107 428
وثنو 228 100 22800
قجام 12 100 1200
وآفر 82 100 8200

فروش سنگین حقیقی

در وامیر 49 کد ، هر کد 934 میلیون مجموعا 45 میلیارد تومان فروختند

بپاس 41 348 14268
لازما 2 278 556
خفولا 2 223 446
وهنر 7 210 1470
ناما 141 180 25380
وبرق 18 152 2736
فافزا 26 147 3822
فكمند 182 141 25662
قيستو 17 126 2142
وثنو 188 120 22560
وآيند 43 103 4429
وپاسار 117 100 11700

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران