گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/18

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3955 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 309 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 316 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 700 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 7 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 282 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 23 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 320 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 465 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 364 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 230 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 14 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 204 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 33 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.04% 838 2,098,087 شاخص کل
0.01%- 91- 738,670 شاخص هم وزن
2.0% 32,700,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 381
تعداد کل نمادهای منفی 420
تعداد صف های خرید 56
ارزش صف های خرید 282 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 23 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 41
ارزش صف های فروش 320 میلیارد تومان افزایش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 2.1
برآیند ورود و خروج پول 316 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 309 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت  نسبت به میانگین هفتگی،8% و نسبت به میانگین ماهانه 20% کاهش
معاملات سنگین بازار ثپردیس،ثاخت،ذوب،زماهان،فنر،ثتران،فزر،کماسه،سصفها،پخش،واعتبار،شرنگی

 

میلیارد تومان نام
22 دارویی صنایع با بیشترین ورود
10 انبوه سازی
9 کانی غیرفلزی
66- بانکی صنایع با بیشترین خروج
60- شیمیایی
42- فلزات اساسی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
28.4 ثاخت 53.4 کساپا
17 کسرام 10.2 وثنو
13.9 ثتران 9.4 وملی
13.5 سدشت 7.3 وایران
12.8 کماسه 7.2 میهن

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
34- دی 40 فنر
33- کرومیت 26 پخش
27- خساپا 17 کسرام
10- اسیاتک 9 ثپردیس
9- اخابر 7 فزر

 

نظرات کاربران