گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/24

دسته بندی اخبار بورس

شاخص‌ها: شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3780 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 848 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 211 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 36 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 213 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 331 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 112 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 42 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 160 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 382 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 304 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با

ارزش معاملات 259 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 93 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه قند و شکر با ارزش معاملات 59 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 117 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.08%- 1,594- 2,090,304 شاخص کل
0.30%- 2,204- 732,594 شاخص هم وزن
0.3%- 32,550,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 192
تعداد کل نمادهای منفی 581
تعداد صف های خرید 49
ارزش صف های خرید 72 میلیارد تومان کاهش 98 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 54
ارزش صف های فروش 231 میلیارد تومان کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 3.7
برآیند ورود و خروج پول 326 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 464 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش
معاملات سنگین بازار کرومیت،پکویر،فنر،ثغرب،کسرام،زشگزا،پلاسک،چافست،داتام،سلار،بتهران

 

میلیارد تومان نام
16 دارویی صنایع با بیشترین ورود
13 لاستیک
8 انبوه سازی
77- بانکی صنایع با بیشترین خروج
71- خودرویی
31- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
10.2 ثباغ 23.7 کسرام
8.9 فنر 19 سصفها
7 تمحرکه 14.8 کرومیت
6.4 فاذر 13.8 قیستو
6.2 داتام 10.2 کساپا

حجم مشکوک ماهانه

شدوص واعتبار دشيري
سلار دلقما پكوير
گوهران تفيرو لازما
كفپارس آرمان ودانا
كابگن سصفها بپرديس
نمرينو فاسمين ساراب
نبروج قيستو قلرست
تملت تليسه گپارس
دسينا زكشت غشهد
وكار وپاسار شساخت

خرید سنگین حقیقی

در نماد فولاد 3 کد حقیقی هر کدام 3631 میلیون مجموع 10.8 میلیارد تومان خرید کردند.

فولاد2 3 3631 10893
قپيرا2 2 2750 5500
وثخوز 2 255 510
ولانا 4 225 900
ثتوسا 7 213 1491
لپيام 28 162 4536
شصفها 14 159 2226
سمايه 12 154 1848
ثزاگرس 2 136 272
كابگن 1 133 133
لازما 155 133 20615
گپارس 4 125 500
فكمند 12 111 1332
قيستو 293 109 31937
بپرديس 112 104 11648
تپولا 11 102 1122

فروش سنگین حقیقی

در تپسی 4 کد ، هر کد 1547میلیون تومان  مجموعا 6.1 میلیارد تومان فروختند.

فن افزار2 1 21277 21277
قپيرا2 1 5500 5500
تپسي4 4 1547 6188
وهنر 3 557 1671
بپاس 31 460 14260
وبرق 7 302 2114
خبازرس 1 195 195
قيستو 160 185 29600
گپارس 5 180 900
فافق 16 168 2688
استقلال 1 138 138
شليا 6 133 798
وآيند 39 102 3978
فكمند 13 102 1326

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران