گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/20

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2968 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 31% و نسبت به میانگین ماهانه 36% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 823 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای سومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 152 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 968 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 129 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 17 میلیارد تومان است که کاهش 147 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 62 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 54 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 342 میلیارد تومان (0.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 263 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 254 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 49 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 37 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 37 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/16%- 3,494- 2,160,255 شاخص کل
0/13%- 958- 738,812 شاخص هم وزن
3/8%- 35,700,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 85
تعداد کل نمادهای منفی 293
تعداد صف های خرید 9
ارزش صف های خرید 17 میلیارد تومان کاهش 147 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 3
ارزش صف های فروش  54 میلیارد تومان کاهش 62 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 152 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 823 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3 همت نسبت به  میانگین هفتگی 31% و نسبت به میانگین ماهانه 36% کاهش داشته است. 
معاملات سنگین بازار وامید، حفارس، خودرو، کاما، خکمک

 

میلیارد تومان نام
9 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
7 چند رشته ای
5 کانه فلزی
77- پالایشی صنایع با بیشترین خروج
27- شیمیایی
19- انبوه سازی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12 کسرام 2.6 ولصنم
11 حفارس 2.1 وپارس
6 لابسا 1.7 پارسیان
6 ثامان 1 قنیشا
4.5 کاما 0.1 حپترو

حجم مشکوک ماهانه

خراسان وبيمه
پرداخت خفنر
كطبس واميد
لابسا بفجر
بترانس سيدكو
ثامان شاراك
كاما ولصنم

کندل ماروبوزو منفی

رمپنا كهمدا
اخابر ثمسكن
سپاها دجابر
شگل كماسه
كسعدي خنصير
شسينا شراز
بترانس قنيشا
قهكمت چدن
خگستر سصفها
خمهر

کف حمایت 3 ماهه

وامين قهكمت وتوشه والبر
وپخش همراه شفا سمتاز
سيتا دسبحان اتكام خراسان
شصفها گلديرا ساروج سپيد
وكغدير فغدير فايرا غپينو
سنوين تاصيكو وفتخار سامان
تملت فافق دارو كفرآور
غمارگ وپست وشمال وخاور
اسياتك رتكو قچار تنوين
ولقمان فاما جم پيلن تكاردان

 

نظرات کاربران