گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/14

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6088 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 28% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1120 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 233 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 2379 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 181 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 95 میلیارد تومان است که کاهش 357 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 65 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 264 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 1302 میلیارد تومان (4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 422 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 369 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خودرویی با ارزش معاملات 1302 میلیارد تومان (4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بیمه با ارزش معاملات 167 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه بانکی با ارزش معاملات 369 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.32%- 6,913- 2,140,174 شاخص کل
0.60%- 4,438- 735,791 شاخص هم وزن
2.3% 34,870,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 163
تعداد کل نمادهای منفی 611
تعداد صف های خرید 42
ارزش صف های خرید 95 میلیارد تومان کاهش 357 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 64
ارزش صف های فروش 264 میلیارد تومان افزایش 65 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.8
برآیند ورود و خروج پول 233 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 1120میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6.1 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 28% افزایش
معاملات سنگین بازار وپارس،پارسیان،شفارس،فخاس،خودرو،ثزاگرس،وبانک،خکمک،کماسه،فسوژ،وایران

 

میلیارد تومان نام
20 عرضه برق صنایع با بیشترین ورود
19 بیمه
7 سایر واسطه گری
127- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
51- شیمیایی
38- فلزات اساسی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
89.9 خودرو 8.4 وآیند
76.5 وپارس 6.7 زماهان
52.6 پارسیان 6.4 خاهن
13.7 ورنا 6.1 سدبیر
8.6 ثتوسا 4 آس پ

حجم مشکوک ماهانه

وتوس فجام وتوشه خگستر
وپارس ورنا فاهواز خساپا
ثاژن قچار وسنا مبين
پرداخت كيا فسوژ فخاس
وبانك شاراك خودرو وآيند
پارسيان خمحركه خكمك ولقمان
قهكمت ثزاگرس بفجر قجام
بسويچ فبيرا قزوين خاهن
تپولا غشوكو سيدكو وساپا
ولشرق غفارس شفارس تكنار

کندل دراگون

كسرام فماك
ساذري ولصنم
ثنام بايكا
تمحركه ثزاگرس
وجامي غفارس

فیلتر کندل ماروبوزو

اخابر والماس كرمان كهمدا كلر
سپاها قچار پيزد شجم سمگا
سامان مديريت بوعلي وهامون سيلام
كفرآور سصفها شفن شبندر زاگرس
فصبا فاسمين زشگزا وبملت غويتا
وسكاب چنوپا خعمرا ثشاهد شتران
هاي وب غاذر رافزا سيدكو وفتخار
زماهان كساوه غزر كازرو شكربن
كدما گكوثر ومعلم قلرست لكما
كيميا ستران غدشت

کف حمایت 3 ماهه

وامين قهكمت وتوشه والبر
وپخش همراه شفا سمتاز
سيتا دسبحان اتكام خراسان
شصفها گلديرا ساروج سپيد
وكغدير فغدير فايرا غپينو
سنوين تاصيكو وفتخار سامان
تملت فافق دارو كفرآور
غمارگ وپست وشمال وخاور
اسياتك رتكو قچار تنوين
ولقمان فاما جم پيلن تكاردان

 

نظرات کاربران