گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/09

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3372 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، 4% و نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه 9% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1453 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 13 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 349 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای سومین روز متوالی 68 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 596 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 226 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 207 میلیارد تومان قرار دارد.
گروه زراعت با ارزش معاملات 0 میلیارد تومان (0 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 0 میلیارد تومان (0 برابر میانگین هفتگی) و گروه منسوجات با ارزش معاملات 0 میلیارد تومان (0 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.43% 8,723 2,054,739 شاخص کل
0.69% 4,917 714,170 شاخص هم وزن
0.0% 33,580,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 428
تعداد کل نمادهای منفی 350
تعداد صف های خرید 48
ارزش صف های خرید 596 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 226 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 47
ارزش صف های فروش 207 میلیارد تومان کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 13 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 1453 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 3% و نسبت به میانگین ماهانه 4% کاهش
معاملات سنگین بازار فن افزار،ثغرب،شسینا،وپارس،کماسه،زپارس،ختوقا،حگهر

 

میلیارد تومان نام
16 رایانه صنایع با بیشترین ورود
14 هتل
12 پالایشی
15- بانکی صنایع با بیشترین خروج
12- شیمیایی
12- دارویی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
13.6 کسرام 3.5 وثنو
13.5 ثجنوب 3 کگاز
7.9 ثتران 2.6 سدشت
7.1 فن افزار 2.5 وآرین
6.7 ثشرق 2 شرنگی
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
8- شستا 15 فن افزار
7- بپاس 14 سمگا
7- آردینه 9 خودرو
7- فملی 7 فولاد
6- سبزوا 6 فزر

 

نظرات کاربران