گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/12

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت صعودی خواهد بود.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6312 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 41% و نسبت به میانگین ماهانه 46% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1063 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 919 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 467 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 1344 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 903 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 388 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 78 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 85 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 607 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 400 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 395 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 190 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 51 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 211 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1/55% 31,764 2,086,591 شاخص کل
1/47% 10,525 724,698 شاخص هم وزن
1/80% 34,180,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 600
تعداد کل نمادهای منفی 160
تعداد صف های خرید 111
ارزش صف های خرید 900میلیارد تومان افزایش 388 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 42
ارزش صف های فروش 85میلیارد تومان کاهش 78 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 920میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 1063 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/6 همت نسبت به میانگین هفتگی 41% و نسبت به میانگین ماهانه 46% افزایش داشته است. 
معاملات سنگین بازار خودرو، فولاد، ذوب، خگستر، انرژی، شپنا، وبملت، ورنا، کماسه، تاپیکو

 

میلیارد تومان نام
86 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
85 خودرو
67 کمکی به نهادها
11- سیمان صنایع با بیشترین خروج
10- انبوه سازی
4- محصولات فلزی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
42 خودرو 20 سدبیر
20 خگستر 18 کساپا
14.3 کسرام 13.5 تمحرکه
14 خساپا 9 حفارس
13 ذوب 8.2 ثتران
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12- وپاسار 61 فولاد
9- خگستر 56 خودرو
9- فکمند 39 انرژی
5- غشوکو 26 وبملت
5- دی 23 کترام

نظرات کاربران