گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/13

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 7300 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 33% و نسبت به میانگین ماهانه 58% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 224 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز 643 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1495 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 800 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 950 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 317 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 32 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 209 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 876 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 565 میلیارد تومان (3.7 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 379 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 338 میلیارد تومان (7.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 104 میلیارد تومان (4.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 174 میلیارد تومان (3.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
2.90% 60,470 2,147,010 شاخص کل
2.15% 15,559 714,170 شاخص هم وزن
0.5%- 34,160,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 420
تعداد کل نمادهای منفی 351
تعداد صف های خرید 47
ارزش صف های خرید 950 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 317 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 52
ارزش صف های فروش 209 میلیارد تومان افزایش 32 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 643 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 224 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 7.4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 33% و نسبت به میانگین ماهانه 58% افزایش
معاملات سنگین بازار بیوتیک،آردینه،زماهان،فنر،فولاد،کماسه،ورنا،وپارس

 

میلیارد تومان نام
125 پالایشی صنایع با بیشترین ورود
68 خودرویی
61 فلزات اساسی
11- سرمایه گذاری صنایع با بیشترین خروج
11- محصولات غذایی
8- ماشین آلات

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
124 خگستر 40 توسن
48 خساپا 18 ثشرق
41 ورنا 5 دی
23 کماسه 5 آس پ
23 وسدید 3 وامیر

حجم مشکوک ماهانه

كايزد كيا خفنر فملي
وپويا خبهمن سشمال وسرمد
بموتو وگردش حكشتي تماوند
استقلال توسن فاما غمايه
وپخش شاراك شبندر غمارگ
خمحور خمحركه شصدف وامير
دكوثر پلاست كماسه حپرتو
قرن وتوسكا دهدشت وپست
وبانك ثزاگرس سفارود ميهن
ثاصفا شپنا شنفت كگل
نتوس سپاها شتران وساپا
كرازي ثاژن دالبر ولتجار
ولشرق كالا تفيرو فنوال
خگستر افق دارو بورس
ميدكو سمتاز ورنا وسنا

کندل دراگون

فروژ خكمك
خگستر وسين
خساپا شفارس
فماك وسديد
خپارس نوين
وساپا ورنا
بورس خمحركه
شگل

فیلتر کندل ماروبوزو

كفرآور واحصا
كرمان دابور
غپآذر كساپا
كشرق كاريز
قجام نطرين
كپشير ارفع
حفارس غنوش
سرچشمه دزهراوي
ثشاهد پارسان

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران