گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/08

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3457 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 5% و نسبت به میانگین ماهانه 18% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1329 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهاردهمین روز متوالی با ثبت رقم 241 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 520 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی 260 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 380 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 120 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 222 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 265 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 259 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 196 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 129 میلیارد تومان (3.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 43 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 162 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.20%- 4,031- 2,045,751 شاخص کل
0.46%- 3,243- 709,227 شاخص هم وزن
0.0% 33,510,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 261
تعداد کل نمادهای منفی 503
تعداد صف های خرید 41
ارزش صف های خرید 380 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 120 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 61
ارزش صف های فروش 222 میلیارد تومان کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 241 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1329 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 5% و نسبت به میانگین ماهانه 18% کاهش
معاملات سنگین بازار بیوتیک،حفارس،مادیرا،زماهان،آس پ،پارسیان،ثجنوب،خزامیا،وپارس،سمگا

 

میلیارد تومان نام
17 هتل و رستوران صنایع با بیشترین ورود
6 زراعت
4 کمکی به نهادها
53- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
40- بانکی
28- سیمانی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
8 زماهان 17 سمگا
7 ثشرق 9 فزر
6 وپارس 9 خودرو
4 کتوکا 9 زماهان
4 وجامی 6 تنوینح

حجم مشکوک ماهانه

دقاضي بيوتيك
قتربت كساپا
سپ انتخاب
ثشرق تفيرو
سكارون آرمان
فنرژي غگلپا
تماوند

کندل دراگون

وجامي خفناور
سكارون غشوكو
تكيميا ساذري
فاهواز

فیلتر کندل ماروبوزو

چفيبر بمپنا
سيتا دروز
خاذين قزوين
گدنا ولساپا
وتوكا وسين
باران ومشان
ثنوسا

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران