گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/07

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3491 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 18% کاهش داشته است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1116 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سیزدهمین روز متوالی با ثبت رقم 347 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 537 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 384 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 97 میلیارد تومان است که کاهش 107 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 129 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 363 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 364 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 254 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 216 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کاغذی با ارزش معاملات 13 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 127 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 21 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.81%- 16,700- 2,049,437 شاخص کل
1.48%- 10,689- 712,489 شاخص هم وزن
0.1%- 33,540,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 107
تعداد کل نمادهای منفی 681
تعداد صف های خرید 36
ارزش صف های خرید 97 میلیارد تومان کاهش 107 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 105
ارزش صف های فروش 363 میلیارد تومان افزایش 129 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 276 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1189 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 18% کاهش
معاملات سنگین بازار زماهان،کرومیت،سدبیر،فصبا،ذوب

 

میلیارد تومان نام
3 هتل و رستوران صنایع با بیشترین ورود
3 زراعت
2 محصولات کاغذی
57- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
48- بانکی
36- انبوه سازی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
22 دحاوی 28 فنر
14 کرومیت 5 زشگزا
5.7 سقاین 4 وسدید
5.5 شرنگی 3.7 ثتران
4 فالوم 3.5 شپلی

حجم مشکوک ماهانه

قتربت غشوكو پلوله
ثنظام حاريا ميهن
تپولا بكابل تكنار
زنجان غگلپا شجم
دحاوي خودكفا فاهواز
سقاين ثاژن ممسني
تاپكيش قمرو پاسا
تماوند حشكوه تفيرو

خرید سنگین حقیقی

در نماد فکمند 2 کد حقیقی هر کدام 582 میلیون مجموع 1.1 میلیارد تومان خرید کردند.

خصدرا2 1 2183 2183
فكمند 2 582 1164
سكارون 2 223 446
ممسني 6 176 1056
سباقر 10 96 960

فیلتر کندل دوجی سایه بلند

فالوم پلوله
شرانل ميهن
تپولا كهرام
دحاوي غشوكو
تماوند ساذري
شرنگي

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران