گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/05

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

 ارزش معاملات خرد عدد 3800 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 12% کاهش داشته است.
 در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1189 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دوازدهمین روز متوالی با ثبت رقم 276 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
 برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 63 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 132 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
 ارزش صف‌های خرید 87 میلیارد تومان است که کاهش 174 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 198 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار 

بیشترین ارزش معاملات را گروه غذایی با ثبت رقم 462 میلیارد تومان (4.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 388 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 283 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
 گروه غذایی با ارزش معاملات 462 میلیارد تومان (4.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 222 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 45 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.23%- 4,847- 2,065,968 شاخص کل
0.52%- 3,786- 723,149 شاخص هم وزن
1.5% 33,600,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 162
تعداد کل نمادهای منفی 622
تعداد صف های خرید 43
ارزش صف های خرید 87 میلیارد تومان کاهش 174 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 54
ارزش صف های فروش 198 میلیارد تومان افزایش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 3.6
برآیند ورود و خروج پول 276 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1189 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.8 همت نسبت به میانگین ماهانه، 12% کاهش داشته است
معاملات سنگین بازار آردینه،کرومیت،قیستو،سدشت،ذوب،وصنعت،وبهمن،ثفارس،آس پ

 

میلیارد تومان نام  
5 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
2 هتل و رستوران
2 قندوشکر
62- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
46- بانکی
28- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
117 آردینه 16 فنر
75 ذوب 10 آردینه
5 کرومیت 8.5 کمرجان
18.6 حفارس 8 کیسون
15.6 کسرام 4 آس پ

حجم مشکوک ماهانه

غگرجي آردينه كيسون كهمدا
خمحور قيستو بكاب فاهواز
وصنعت ذوب ويسا ودي
دحاوي سمتاز آرمان وبهمن
سمايه وتعاون فروي قزوين
فنرژي قمرو مداران فايرا
دشيري حشكوه البرز تفيرو

خرید سنگین حقیقی

در نماد دحاوی 104 کد حقیقی هر کدام 193 میلیون مجموع 20 میلیارد تومان خرید کردند.

تپولا 2 102 204
دحاوي 104 193 20072
دشيري 64 121 7744
ثتوسا 7 179 1253
ويسا 22 242 5324
ثزاگرس 1 120 120
قيستو 92 169 15548
قشرين 64 121 7744
شرنگي 5 117 585

فیلتر کندل دوجی سایه بلند

دقاضي رانفور
وصنا ولپارس
وسكاب تفارس
تاصيكو  

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران