گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/06

دسته بندی اخبار

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4082 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 492 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 203 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 260 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 81 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 145 میلیارد تومان است که کاهش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 257 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 404 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 329 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و غذایی با ارزش معاملات 321 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (4.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه غذایی با ارزش معاملات 321 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه سیمانی با ارزش معاملات 253 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.08% 1,647 2,026,095 شاخص کل
0.31% 2,194 710,825 شاخص هم وزن
0.1% 29,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 290
تعداد کل نمادهای منفی 463
تعداد صف های خرید 52
ارزش صف های خرید 145 میلیارد تومان کاهش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 63
ارزش صف های فروش 257 میلیارد تومان افزایش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.8
برآیند ورود و خروج پول  203 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 492 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار گشان،نطرین،غمینو،غشصفا،تپکو،کسرام،خمحرکه،کویر،خاذین،غنوش،غدیس،زفجر

 

میلیارد تومان نام
19 کاشی و سرامیک صنایع با بیشترین ورود
18 غذایی
11 کانه فلزی
61- بانکی صنایع با بیشترین خروج
30- پالایشی
23- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
78 سصفها 16.3 کترام
27 کرومیت 10.3 ولغدر
19 ثامان 8.9 خبنیان
15 کسرام 7.6 کی بی سی
14 غسالم 5.4 وبرق

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

فصبا غشاذر
كيمياتك رنيك
سخواف ويسا
غزر سصفها
ثنور خلنت
غسالم شمواد
دروز غمينو
دهدشت غمهرا
قلرست كسرام
غشهد درازك
غديس پرسپوليس
چافست لسرما
غپونه

خرید سنگین حقیقی

در نماد پلاست 2 کد حقیقی هر کدام 111 میلیون خرید کردند

چدن2 1 13500 13500
شستا2 6 5836 35016
پلاست 2 111 222
وارس 81 108 8748
تكيميا 18 98 1764
تپكو 226 97 21922

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 8 کد ، هر کد 12270 میلیون مجموعا 98.16 میلیارد تومان فروختند

چدن2 1 13500 13500
وسالت2 8 12270 98160
وسينا2 1 2318 2318
ويسا 68 133 9044
وسالت 126 112 14112
وارس 106 104 11024
فبستم 1 104 104
سصفها 1177 98 115346
جوين 90 84 7560
دهدشت 40 81 3240
خبنيان 231 80 18480

کف حمایت 3 ماهه

شرانل ارفع شفا
شكبير رفاه كرماشا
دشيري دارو ساراب
مبين دبالك پارس
فغدير وآفر دسبحا
جم وصنعت فايرا
تيپيكو اميد كگهر
سايرا تنوين سمتاز
داسوه وصندوق دتهران‌
فارس لوتوس

 

 

نظرات کاربران