گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/04

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4019 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 444 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  امروز نیز 42 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این چهارمین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 342 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 255 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 151 میلیارد تومان است که کاهش 63 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 30 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 309 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 461 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 352 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 351 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 100 میلیارد تومان (6.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 80 میلیارد تومان (4.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 109 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.11%- 2,313- 2,020,019 شاخص کل
0.07%- 492- 705,731 شاخص هم وزن
0.7% 29,078,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 234
تعداد کل نمادهای منفی 495
تعداد صف های خرید 54
ارزش صف های خرید 151 میلیارد تومان کاهش 63 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 58
ارزش صف های فروش 310 میلیارد تومان افزایش 30 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 3
برآیند ورود و خروج پول  42 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 444 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار وپترو،ولپارس،بورس،مادیرا،کرومیت،ثجنوب،گشان،خبنیان،دسانکو،بپیوند،کیمیا،خمهر

 

میلیارد تومان نام
131 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
24 عرضه برق و گاز
22 اطلاعات و ارتباطات
42- بانکی صنایع با بیشترین خروج
28- خودرویی
26- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
25 ثامان 10 خکاوه
14 غنوش 9 بالبر
13 کسرا 7 سیلام
11 های وب 4.3 ثنوسا
11 کرومیت 3.2 فروی

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

سپرمي اميد كترام
اتكاي فصبا رفاه
مبين پدرخش فروي
ثجنوب تكاردان ولپارس
وبهمن غپونه آ س پ
ولكار حسير دسانكو
دروز وپترو غشوكو

خرید سنگین حقیقی

در نماد ثنور 3 کد حقیقی هر کدام 204 میلیون خرید کردند

ثنور 3 204 612
قيستو 4 171 684
وهنر 26 142 3692
ممسني 6 134 804
كيميا 67 129 8643
وامير 60 127 7620
وحافظ 26 125 3250
دهدشت 9 124 1116
كباده 4 124 496
تشتاد 3 122 366
خاذين 53 117 6201
گكيش 1 113 113

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 7 کد ، هر کد 14.422 میلیون مجموعا 100.954 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 7 14422 100954
ممسني 2 410 820
شكف 1 390 390
جوين 27 320 8640
وسنا 39 166 6474
شستان 11 149 1639
پلوله 27 110 2970
رفاه 3 102 306

کف حمایت 3 ماهه

شرانل ارفع شفا
شكبير رفاه كرماشا
دشيري دارو ساراب
مبين دبالك پارس
فغدير وآفر دسبحا
جم وصنعت فايرا
تيپيكو اميد كگهر
سايرا تنوين سمتاز
داسوه وصندوق دتهران‌
فارس لوتوس

 

 

نظرات کاربران