گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/05

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4134 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 515 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 49 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 292 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 163 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 133 میلیارد تومان است که کاهش 51 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 261 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 391 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 372 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 355 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 56 میلیارد تومان (5.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 71 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) و گروه غذایی با ارزش معاملات 262 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.22% 4,490 2,024,478 شاخص کل
0.42% 2,942 708,651 شاخص هم وزن
0.3%- 28,970,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 361
تعداد کل نمادهای منفی 391
تعداد صف های خرید 69
ارزش صف های خرید 133 میلیارد تومان کاهش 51 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 51
ارزش صف های فروش 261 میلیارد تومان کاهش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.5
برآیند ورود و خروج پول  49 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 515 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 2/4 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار اخابر،حفارس،نطرین،ختراک،مادیرا،سیلام،ثفارس،کایزد،سفار،لابسا،ولپارس،غسالم

 

29 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
24 کاشی و سرامیک
24 حمل و نقل
59- بانکی صنایع با بیشترین خروج
41- شیمیایی
33- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
24 اخابر 36.5 کترام
13.5 نطرین 19.5 وسدید
9.5 کسرام 11.6 ثرود
9 غنوش 8.4 خبنیان
7.6 بکام 6.6 ثامان

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

سپ رنيك
شتولي تپسي
ثاخت فروي
كفرا ولپارس
ممسني چنوپا
غسالم فسا
دروز تكاردان
حپترو كاسپين
غشهد اخابر
نطرين ختراك
والماس غپونه

خرید سنگین حقیقی

در نماد ممسنی 20 کد حقیقی هر کدام 161 میلیون خرید کردند

كنور2 1 5580 5580
چنوپا 6 184 1104
ممسني 20 161 3220
وحافظ 31 131 4061
لسرما 21 125 2625
شمواد 30 110 3300
ثزاگرس 11 110 1210
قيستو 15 106 1590
شستان 27 102 2754
نطرين 553 99 54747
وشهر 53 97 5141

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 16 کد ، هر کد 6112 میلیون مجموعا 97.792 میلیارد تومان فروختند

وغدير2 6 9497 56982
وسالت2 16 6112 97792
چكارن2 4 4896 19584
ممسني 18 238 4284
چنوپا 8 138 1104
بتهران 69 114 7866
فكمند 44 92 4048
سيدكو 15 88 1320
حاريا 5 86 430
خبنيان 153 84 12852
واحيا 83 83 6889

کف حمایت 3 ماهه

شرانل ارفع شفا
شكبير رفاه كرماشا
دشيري دارو ساراب
مبين دبالك پارس
فغدير وآفر دسبحا
جم وصنعت فايرا
تيپيكو اميد كگهر
سايرا تنوين سمتاز
داسوه وصندوق دتهران‌
فارس لوتوس

 

 

نظرات کاربران