حبیب رضا حدادی
نام و نام خانوادگی : حبیب رضا حدادی
پست الکترونیک : hr.hadadi@omidib.com
سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره
شماره تماس:  02154906