انتشار اوراق بدهی، راهگشای شرکت‌ها در شرایط مالی انقباضی

دسته بندی اخبار

وجیهه خلیلی مدیر تامین مالی داخلی شرکت تامین سرمایه امید مطرح کرد:

 

بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در جهت کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی مختلفی را شامل افزایش نرخ بهره، کاهش حجم عملیات بازار باز و افزایش ذخایر الزامی بانک‌ها اتخاذ کرده است.

در سال 1402 نیز سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات دهی توسط بانک مرکزی در راستای کاهش رشد نقدینگی دنبال شده است. از آنجا که همواره در ترکیب تسهیلات بانک ها، سرمایه در گردش بیشترین سهم را از کل تسهیلات داشته و طی سال جاری و سال گذشته تقریبا دو سوم تسهیلات صرف تأمین سرمایه در گردش شده، سیاست کاهش تسهیلات دهی بانک ها، شرکت های بخش خصوصی را با کمبود شدید منابع مالی و سرمایه در گردش روبرو نموده است.

در این میان و در غیاب تأمین مالی شرکت ها از محل منابع سیستم بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در قالب انواع اوراق بدهی به عنوان گزینه جایگزین اخذ تسهیلات بانکی برای شرکت ها مطرح شده است.

توسعه بازار بدهی در سال های اخیر از طریق طراحی و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک مالی اسلامی، تسهیل دسترسی به منابع مالی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به همراه داشته است. هر چند بهره مندی از منابع مالی اوراق بدهی در بازار سرمایه شرایط خاصی را بصورت پیش نیاز طلب می کند، با این حال طیف گسترده ای از شرکت ها نسبت به تطابق خود با این شرایط جهت استفاده از منابع بازار سرمایه اقدام نموده و انتشار اوراق بدهی توانسته چالش­ سرمایه در گردش بخشی از شرکت­ها را برطرف کند. عملاً استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه، راهگشای تأمین مالی شرکت ها در غیاب منابع سیستم بانکی بوده است.

تأمین مالی در بازار اوراق بدهی کشور در قالب انواع اوراق و طی سال های اخیر به طور عمده در قالب اوراق مرابحه، اجاره و سلف صورت پذیرفته است. به گونه ای که در 10 ماهه ابتدایی سال جاری 58 مورد انتشار اوراق مرابحه جمعاً به مبلغ بیش از 25 همت، 10 مورد انتشار اوراق اجاره به مبلغ حدود 10 همت  و 3 مورد انتشار اوراق سلف به مبلغ حدودی 4 همت در بازار سرمایه توسط شرکت ها انجام شده است. طی دو ماه پایانی سال نیز همواره حجم بالایی از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی صورت می­پذیرد که انتظار می رود در بهمن و اسفند 1402 نیز با توجه به تقاضاهای تأمین مالی در جریان، با مبالغ بالایی از انتشار اوراق مواجه باشیم.

تأمین سرمایه امید نیز در راستای کمک به اقتصاد و تولید کشور، همانند سال های گذشته، از ابتدای سال جاری نقش پررنگی در تحقق تأمین مالی شرکت ها و دولت از محل انتشار اوراق بدهی ایفا نموده و در حال پیگیری بیش از 30 پروژه انتشار اوراق شرکتی در حال حاضر می باشد.

نظرات کاربران