نشست آموزشی توسعه استارت آپ‌ها و SME

شرکت تامین سرمایه امید با همکاری مرکز مالی ایران و با حضور اساتید برجسته دانشگاه UTM مالزی برگزار می‌ کند:
نشست آموزشی "توسعه استارت آپ‌ها و SMEها با مدیریت کارآفرین