فرم استاندارد سازی فرصت های سرمایه گذاری
مشخصات فردی معرف فرصت سرمایه گذاری
* نام و نام خانوادگی :
* کد ملی :
تاریخ تولد :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
آدرس محل سکونت :
کد پستی :
معرفی فرصت سرمایه گذاری
* عنوان فرصت سرمایه گذاری :
* صاحب فرصت سرمایه گذاری (دستگاه متولی) :
* استان :
* شهرستان :
* محل دقیق اجرای فرصت سرمایه گذاری :
* نوع پروژه سرمایه گذاری :
* نوع سرمایه گذاری لازم :
* نوع مالکیت :
* وضعیت فرصت سرمایه گذاری از نظر اجرا :
           
* شرح مختصر طرح :
وضعیت فرصت سرمایه گذاری
* زمان آغاز پروژه :
* زمان اتمام پروژه :
* مطالعه امکان سنجی پروژه انجام شده است :
       
* مجوز های قانونی اخذ شده :
       
* با سرمایه گذاران داخلی قراردادی منعقد شده است :
       
* با سرمایه گذاران خارجی قراردادی منعقد شده است :
       
* قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است :
       
آیتم های مالی فرصت سرمایه گذاری
سرمایه ثابت (میلیون ریال) :
سرمایه در گردش(میلیون ریال) :
سرمایه کل(میلیون ریال) :
ارزش حال خالص(NPV) (میلیون ریال) :
نرخ بازدهی داخلی (IRR) (به صورت درصد) :
برآورد دوره بازگشت سرمایه (PBP) (بر اساس ماه) :
ارسال مستندات
در صورتی که در هر بخش بیش از یک فایل موجود است، در قالب یک فایل زیپ شده ارسال فرمایید.
مجوز های قانونی (پروانه تاسیس، محیط زیست،سهمیه ارزی، سایر مجوز ها) :
مطالعات امکان سنجی :
قراردادهای منعقد شده :
سایر مستندات :
* کد امنیتی :