فرم ثبت اطلاعات سرمایه گذاران
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* نام شرکت / موسسه :
* کد ملی :
تاریخ تولد :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
آدرس محل سکونت :
کد پستی :
اطلاعات سرمایه گذاری
* استان مورد تقاضا برای سرمایه گذاری :
* حوزه مورد تقاضا برای سرمایه گذاری :
میزان سرمایه نقدی (میلیون ریال) :
سرمایه غیر نقدی (با ذکر عنوان) :
روش اجرای سرمایه گذاری :
سوابق کاری
شرح :
* کد امنیتی :