گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/12

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3484 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 14% و نسبت به میانگین ماهانه 23% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 388 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 254 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1083 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 113 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 187 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 18 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 178 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 302 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 299 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 228 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 126 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 12 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 39 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/17% -3,902 2,264,942 شاخص کل
0/01% 42 750,843 شاخص هم وزن
-1/8% 41,400,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
169 159 تعداد نماد مثبت
188 194 تعداد نماد منفی
51 10 تعداد نماد صف خرید
131 میلیارد تومان 80 میلیارد تومان ارزش صف خرید
39 1 تعداد نماد صف فروش
189 میلیارد تومان 9 میلیارد تومان ارزش صف فروش
2 میلیارد خروج پول 207 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 1/9 همت ارزش معاملات
45 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1
100 میلیارد ورود پول
3/6 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 14% و نسبت به میانگین ماهانه 23% کاهش داشته
کرومیت،ختوقا،ثپردیس،دکوثر،غشاذر،غفارس،غبهار،حسینا،کترام،کرمان،شگستر

 

 

میلیارد تومان نام
6 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
4 قندوشکر
3 رایانه
-48 چندرشته ای صنعتی صنایع با بیشترین خروج
-29 خودرویی
-28 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
21 وسدید 20 توریل
11 کرومیت 12 واعتبار
10 فنر 9 فن افزار
8 دکوثر 5/6 وسدید
4 دی 2/7 وبرق

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-30 شستا 12 سیلام
-12 خودرو 10 کرومیت
-7 فملی 7 وتجارت
-6 نوری 7 حسینا
-6 کاما 4 پترول

 

 

 

نظرات کاربران