گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/18

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3525 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1133 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 140 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 701 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 163 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 100 میلیارد تومان است که کاهش 9 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 24 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 242 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 316 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 300 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 287 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 62 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 22 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 12 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/34% -7,648 2,231,449 شاخص کل
-0/37% -2,760 741,344 شاخص هم وزن
-0/8% 41,280,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
124 76 تعداد نماد مثبت
224 261 تعداد نماد منفی
41 10 تعداد نماد صف خرید
116 میلیارد تومان 21 میلیارد تومان ارزش صف خرید
49 5 تعداد نماد صف فروش
247 میلیارد تومان 52 میلیارد تومان ارزش صف فروش
25 میلیارد ورود پول 151 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2 همت ارزش معاملات
26 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/9
178 میلیارد خروج پول
3/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته
توسن،دامین،ثامان،وسدید،فنر،وتوسم،لابسا،غفارس،غگلپا،کیسون،شرنگی

 

 

میلیارد تومان نام
9 غذایی صنایع با بیشترین ورود
7 ماشین آلات
6 حمل و نقل
-47 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-40 سیمان
-21 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
24/9 دامین 16 غبهار
14/4 وسدید 12 وسدید
13 ثامان 11 کارام
11/3 کساپا 9/7 واعتبار
8/9 فنر 9/4 کماسه

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-18 خودرو 41 توسن
-19 فملی 15 دامین
-16 خساپا 11 خبنیان
-10 ثپردیس 8 غفارس
-9 شپنا 7 لابسا

 

 

 

نظرات کاربران