گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/19

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3469 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1146 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 113 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 617 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 85 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد.
ارزش صف‌های خرید 90 میلیارد تومان است که کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 57 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 128 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 369 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 290 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 263 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 147 میلیارد تومان (4.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 84 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 8 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/55% -12,328 2,219,094 شاخص کل
-0/46% -3,393 737,949 شاخص هم وزن
-0/2% 41,050,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
95 68 تعداد نماد مثبت
257 267 تعداد نماد منفی
42 8 تعداد نماد صف خرید
95 میلیارد تومان 8 میلیارد تومان ارزش صف خرید
39 1 تعداد نماد صف فروش
141 میلیارد تومان 27 میلیارد تومان ارزش صف فروش
15 میلیارد خروج پول 41 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1/1 همت 2 همت ارزش معاملات
23 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/9
65 میلیارد ورود پول
3/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 19% کاهش داشته
ثفارس،توسن،حفارس،ثامان،غفارس،خاهن،وثوق،ثپردیس،فگستر،وطوبی

 

 

میلیارد تومان نام
62 عرضه برق صنایع با بیشترین ورود
31 رایانه
18 حمل و نقل
-34 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-32 فلزات اساسی
-18 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
14 ثامان 14 دکوثر
12 وسدید 8/5 کیسون
7/5 کساپا 8/4 وجامی
6/4 غدانه 4/6 وثوق
6 غشاذر 4/4 دانا

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدیندگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-11 فکمند 66 مبینح
-11 کیسون 29 توسن
-7 ثامان 28 خاهن
-6 سفار 20 ثفارس
-6 سامان 17 حفارس

 

 

 

نظرات کاربران