گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/17

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3491 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 872 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 348 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 838 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 223 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 81 میلیارد تومان است که کاهش 34 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 90 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 303 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 319 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 308 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 299 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه منسوجات با ارزش معاملات 42 میلیارد تومان (5.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 66 میلیارد تومان (3.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 25 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/91% -20,646 2,239,099 شاخص کل
-0/92% -6,936 744,101 شاخص هم وزن
1/7% 41,560,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
85 35 تعداد نماد مثبت
269 314 تعداد نماد منفی
37 9 تعداد نماد صف خرید
76 میلیارد تومان 18 میلیارد تومان ارزش صف خرید
62 6 تعداد نماد صف فروش
217 میلیارد تومان 101 میلیارد تومان ارزش صف فروش
75 میلیارد خروج پول 221 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2 همت ارزش معاملات
16 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/8
234 میلیارد خروج پول
3/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 21% کاهش داشته
کویر،کیسون،کاذر،وتوس،کترام،غگلپا،فافق،فنر

 

 

میلیارد تومان نام
17 کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین ورود
11 دارویی
2 رایانه
-51 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-46 فلزات اساسی
-44 خودرویی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
23/2 کویر 6/4 حفارس
19/7 وتوس 5/3 مادیرا
14/7 آس پ 3/6 غفارس
13/7 نخریس 3/4 خوساز
9/8 کترام 3/4 تمحرکه

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-21 خودرو 17 کاذر
-19 فملی 14 وتوس
-16 خساپا 13 درازک
-10 ثپردیس 7 ختوقا
-9 شپنا 6 فزر

 

 

 

نظرات کاربران