گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/08

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6271 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 26% و نسبت به میانگین ماهانه 42% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 237 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 327 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 167 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی 547 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 655 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 340 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 83 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 373 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 595 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 547 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 351 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه بانکی با ارزش معاملات 351 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 324 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 63 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.40% 28,497 2,060,377 شاخص کل
1.20% 8,580 720,645 شاخص هم وزن
0.5% 29,100,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 521
تعداد کل نمادهای منفی 210
تعداد صف های خرید 72
ارزش صف های خرید 655 میلیارد تومان افزایش 340 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 43
ارزش صف های فروش 373 میلیارد تومان افزایش 83 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول  327 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 237 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/6 همت  نسبت به میانگین هفتگی، 26% و نسبت به میانگین ماهانه 42% افزایش
معاملات سنگین بازار وبصادر،ذوب،خگستر،حکستی،ورنا،دارایکم،خاور،ثاخت،وتجارت،کرمان،رمپنا،وبشهر

 

میلیارد تومان نام
91 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
60 بانکی
35 انبوه سازی
19- کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین خروج
17- شیمیایی
15- سیمانی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
33.5 کرمان 7 خبنیان
29 ذوب 4.8 ولملت
14.6 ثاخت 4.5 سدبیر
14.5 وثنو 2.7 وثنو
13.8 وتجارت 2.1 داوه

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

خليبل وآوا
وبشهر وملل
سنوين رفاه
كابگن حگردش
سخواف وبصادر
وثنو ثزاگرس
كارام سغدير
سبجنو غيوان
سكرما غگز
وسپهر رمپنا

خرید سنگین حقیقی

در نماد فلوله 63 کد حقیقی هر کدام 258 میلیون خرید کردند

شگويا2 1 3910 3910
وآفر2 1 2500 2500
فلوله 63 258 16254
وسنا 25 248 6200
ثزاگرس 45 239 10755
پلاست 1 207 207
گنگين 23 175 4025
وبصادر 553 151 83503
شفارس 72 149 10728
ثاخت 307 142 43594
دپارس 11 132 1452
غگز 15 114 1710
وهنر 28 103 2884
كمينا 48 102 4896
وشهر 68 101 6868
شزنگ 3 97 291

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 3 کد ، هر کد 32711 میلیون مجموعا 98.133 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 3 32711 98133
شگويا2 1 7820 7820
بالبر 6 305 1830
كقزوي 92 233 21436
شصفها 1 179 179
شجم 59 153 9027
فلات 3 152 456
ثزاگرس 55 147 8085
وسالت 162 138 22356
فبستم 1 123 123
وسنا 43 121 5203
سكرما 49 106 5194
بكابل 116 105 12180
سنوين 19 102 1938

کف حمایت 3 ماهه

اميد جم اتكام وشمال
سنوين تيپيكو بفجر وتوسكا
شرانل سايرا كرماشا فنورد
شكبير دفرا ساراب خراسان
وبرق داسوه فايرا سمتاز
دشيري دتهران‌ ارفع لوتوس
حگهر واميد رفاه بكابل

 

 

نظرات کاربران