گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/04

دسته بندی اخبار بورس

بیشترین ارزش معاملات را گروه بانکی با ثبت رقم 428 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 386 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 385 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.25%- 5,603- 2,194,505 شاخص کل
0.08%- 609- 760,624 شاخص هم وزن
0.4%- 29,190,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 235
تعداد کل نمادهای منفی 539
تعداد صف های خرید 64
ارزش صف های خرید 201 میلیارد تومان کاهش 5 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 37
ارزش صف های فروش 240 میلیارد تومان کاهش 22 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 254 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1290 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 5% کاهش
معاملات سنگین بازار فولاد،پکرمان،شستا،وبانک،نیان،پارسان،بوعلی،لپیام،سیمرغ،ستران

 

میلیارد تومان نام
51 سایرواسطه گری صنایع با بیشترین ورود
37 کانی غیر فلزی
24 بانکی
69- بیمه صنایع با بیشترین خروج
54- خودرویی
51- شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
41.3 کمرجان 5.4 وثنو
39.4 ملت 4.6 خبنیان
17.9 کپشیر 4.3 غنوش
14.7 دی 4.1 سلار
10.5 بکابل 3.2 فاذر

خرید سنگین حقیقی

در نماد شستا 5  کد حقیقی هر کدام 7253 میلیون مجموع 36.265 میلیون خرید کردند

نام cfield0 cfield1 cfield2
فولاد2 1 15195 15195
پكرمان2 1 11628 11628
شستا2 5 7253 36265
وبانك2 1 5475 5475
نيان2 1 4994 4994
پارسان2 1 4369 4369
سيمرغ2 1 3706 3706
بوعلي2 1 2992 2992
ستران2 1 2440 2440
فزر2 1 2320 2320
لپيام 1 697 697
سكارون 4 184 736
دهدشت 1 167 167
كفرآور 8 144 1152
ثنوسا 104 130 13520
وتوسكا 1 129 129
فافزا 10 126 1260
ولراز 31 126 3906
واحيا 32 123 3936
پلاست 3 118 354
وحافظ 41 116 4756
فمراد 9 115 1035
وامير 21 111 2331
وارس 60 110 6600
خلنت 50 110 5500
زماهان 94 109 10246
كباده 1 108 108
غشوكو 5 100 500

فروش سنگین حقیقی

در وغدیر 10  کد ، هر کد 5070 میلیون مجموع 50700 میلیارد تومان فروختند

فولاد2 1 15195 15195
پكرمان2 1 11628 11628
وغدير2 5 7255 36275
وبانك2 1 5475 5475
پارسان2 1 4369 4369
وصندوق2 1 4223 4223
شجم2 3 3915 11745
سيمرغ2 1 3706 3706
كاوه2 1 3411 3411
بوعلي2 1 2992 2992
فزر2 1 2320 2320
چنوپا 1 155 155
وكادو 4 147 588
وحافظ 35 143 5005
بازرگام 34 139 4726
افق 76 138 10488
تفارس 93 130 12090
ثنظام 47 125 5875
وآيند 75 125 9375
گنگين 6 106 636
وارس 76 105 7980
هرمز 67 105 7035

کف حمایت 3 ماهه

تنوين فغدير ساراب ارفع سبجنو
وسالت وپست فايرا فنورد واميد
مبين اتكام رفاه جم پيلن كرماشا
پلوله بتهران خراسان لوتوس شمواد
سايرا خپويش سمتاز تكاردان شكبير
ولقمان كپشير ومهان شبهرن وكار

 

نظرات کاربران