گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/03

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 8782 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است.  اما نسبت به میانگین ماهانه، 314% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2172 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 627 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 69 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 20 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 377 میلیارد تومان است که کاهش 97 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 75 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 525 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 493 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 397 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 385 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 71 میلیارد تومان (3.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زراعت با ارزش معاملات 142 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 58 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.37%- 8,230- 2,200,112 شاخص کل
0.07%- 549- 761,235 شاخص هم وزن
0.2%- 29,350,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 261
تعداد کل نمادهای منفی 525
تعداد صف های خرید 63
ارزش صف های خرید 377 میلیارد تومان کاهش 94 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 30
ارزش صف های فروش 525 میلیارد تومان افزایش 75 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 627 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 2172 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/8 همت نسبت به میانگین ماهانه، 314% افزایش
معاملات سنگین بازار زماهان،وبملت،خگستر،کرومیت،نطرین،سلار،وتجارت،شهر،پی پاد،شسینا،تکمبا

 

میلیارد تومان نام
18 سیمان صنایع با بیشترین ورود
16 اطلاعات و ارتباطات
12 کانی غیر فلزی
43- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
41- خودرویی
40- سرمایه گذاری

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
20.2 نطرین 38.5 دی
16.4 کرومیت 9.3 کسرام
14.8 لازما 8.3 حفارس
12.7 پی پاد 4.7 کیسون
11 وسدید 3.7 پدرخش

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

سلار شهر
زماهان كنور
شرانل فافزا
نبروج شتهران
شتولي وهور
مبين دارو
وامير تاتمس
فروسيل شمواد
دفرا چنوپا
لازما فولاي
وآتوس

خرید سنگین حقیقی

در نماد شستا 10  کد حقیقی هر کدام 5070 میلیون مجموع 50700 میلیون خرید کردند

فولاد2 1 18930 18930
فولاژ2 1 16231 16231
شستا2 10 5070 50700
وخاور2 1 3223 3223
لپيام 2 345 690
وملي 14 264 3696
ولراز 10 243 2430
لازما 79 213 16827
وسنا 26 171 4446
كباده 1 161 161
حبندر 5 153 765
ثزاگرس 20 126 2520
وارس 66 116 7656
فبيرا 39 115 4485
سكارون 9 114 1026
وامير 169 103 17407
ودانا 22 102 2244
غنيلي 9 102 918
گنگين 8 101 808
فكمند 14 100 1400
ويسا 28 100 2800

فروش سنگین حقیقی

در وغدیر 10  کد ، هر کد 5070 میلیون مجموع 50700 میلیارد تومان فروختند

فولاد2 1 18930 18930
وغدير2 10 5070 50700
چكاپا2 1 2502 2502
وآيند 16 445 7120
لازما 53 328 17384
وسنا 36 268 9648
بازرگام 18 196 3528
شصفها 31 113 3503
وارس 79 108 8532
كايتا 1 105 105

کف حمایت 3 ماهه

تنوين فغدير ساراب ارفع سبجنو
وسالت وپست فايرا فنورد واميد
مبين اتكام رفاه جم پيلن كرماشا
پلوله بتهران خراسان لوتوس شمواد
سايرا خپويش سمتاز تكاردان شكبير
ولقمان كپشير ومهان شبهرن وكار

 

نظرات کاربران