گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/02

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5067 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 14% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 402 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 105 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 684 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 367 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 156 میلیارد تومان است که کاهش 17 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 237 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 391 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 351 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 330 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 57 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 128 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 198 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.08%- 1,874- 2,208,342 شاخص کل
0.06% 444 761,802 شاخص هم وزن
0.7% 29,380,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 318
تعداد کل نمادهای منفی 459
تعداد صف های خرید 63
ارزش صف های خرید 156 میلیارد تومان کاهش 17 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 39
ارزش صف های فروش 237 میلیارد تومان کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 105 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 402 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 1/5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 14% کاهش
معاملات سنگین بازار وبملت،ونیرو،خگستر،کرومیت،نطرین،سلار،گلدیرا،شهر،پی پاد،شسینا،کالا

 

میلیارد تومان نام
36 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
27 کانه های غیر فلزی
12 بیمه ای
51- بانکی صنایع با بیشترین خروج
39- پالایشی
36- چند رشته ای

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
18.9 نطرین 39.1 دی
17.1 کرومیت 8.9 کسرام
12.6 پی پاد 8.2 حفارس
10.3 وسدید 7.7 خکاوه
9.9 شسینا 4.8 کیسون

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

كفرآور ونيرو
تكاردان ممسني
وسكاب ما
شرانل كنور
شكبير شتهران
شتولي بالاس
پي پاد تاتمس
وامير شمواد
حتوكا چنوپا
فجهان

خرید سنگین حقیقی

در نماد صبا 7  کد حقیقی هر کدام 2404 میلیون مجموع  19.828میلیون خرید کردند

شبريز2 8 3113 24904
صبا2 7 2404 16828
نيان2 1 2010 2010
لپيام 2 602 1204
دهدشت 7 224 1568
پلاست 2 165 330
وامير 107 157 16799
ممسني 12 150 1800
سكارون 12 142 1704
كباده 1 137 137
قشرين 38 128 4864
وشهر 43 116 4988
ثنظام 7 104 728

فروش سنگین حقیقی

در شپنا 1  کد ، هر کد 6096 میلیون مجموع 6.096 میلیارد تومان فروختند

شپنا2 1 6096 6096
خفولا 1 237 237
بازرگام 17 210 3570
خفناور 1 139 139
سخواف 3 114 342
ممسني 15 111 1665
وكادو 5 110 550
بتهران 77 107 8239
كقزوي 85 97 8245

کف حمایت 3 ماهه

وخاور شكبير كاريز شرانل وتوصا
تنوين وكار فايرا وسالت مبين
ومهان دشيري ارفع پلوله فخاس
سايرا فغدير رفاه غبهار سبجنو
ولقمان وپست وشمال كنور اتكام
دتهران‌ واميد خراسان ساروج حپارسا
بفجر شراز سمتاز فنورد كرماشا
ساراب شبهرن ونوين جم پيلن شيراز

 

نظرات کاربران