گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/02

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5121 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2555 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 555 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 48 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 105 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 102 میلیارد تومان است که کاهش 28 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 200 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 254 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 537 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 510 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 508 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 197 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 63 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 40 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.31%- 6,664- 2,146,547 شاخص کل
0.61%- 4,530- 739,771 شاخص هم وزن
0.3% 32,360,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 172
تعداد کل نمادهای منفی 611
تعداد صف های خرید 33
ارزش صف های خرید 102 میلیارد تومان کاهش 28 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 58
ارزش صف های فروش 254 میلیارد تومان کاهش 200 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 2.2
برآیند ورود و خروج پول 555 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 2555 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/2 همت نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش
معاملات سنگین بازار نخریس،ثمسکن،خبنیان،ثغرب،واتی،ثاخت،وایران،ثتران،ثنوسا،زکوثر،ثبهساز،بوعلی

 

میلیارد تومان نام
57 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
12 کاشی و سرامیک
7 پالایشی
124- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
94- بانکی
68- خودرویی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
26.2 ثتران 80.4 نخریس
17.9 خبنیان 44.5 داتام
17.5 ثمسکن 10.9 شاوان
10.9 خکاوه 8.3 حفارس
9.6 شرنگی 5.5 ثعتما

حجم مشکوک ماهانه

فسديد فوكا نخريس
پدرخش داتام ثجوان
نتوس حگردش ثمسكن
شاوان سنير ثعتما
وجامي دسانكو وملي
واتي سخاش وايران
شپارس غشوكو وسبحان
فغدير ثتران چافست
ثنور كسعدي تفيرو

خرید سنگین حقیقی

در نماد قاروم 2 کد حقیقی هر کدام 14899 میلیون مجموع 29.7 میلیارد تومان خرید کردند.

قاروم2 2 14899 29798
شلرد2 1 6802 6802
خموتور2 1 4000 4000
وسكاب2 1 3996 3996
كرماشا2 3 3675 11025
وآرين 33 145 4785
ثتوسا 1 127 127
كسرام 59 127 7493
وآفري 38 120 4560
غشوكو 57 103 5871
ثنوسا 81 101 8181

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 21 کد ، هر کد 4031 میلیون مجموعا 84 میلیارد تومان فروختند

قاروم2 1 29798 29798
وسالت2 21 4031 84651
خموتور2 1 4000 4000
فافزا 3 335 1005
پلاست 3 224 672
خفولا 1 204 204
فغدير 43 190 8170
بپاس 73 190 13870
كي بي سي 47 176 8272
زماهان 10 169 1690
وآيند 32 167 5344
فسديد 24 148 3552
وثوق 5 141 705
كساپا 13 137 1781
بازرگام 28 101 2828

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لوتوس ومهان وآيند خبازرس
چفيبر بهير شرانل غزر وپسا
پشاهن بكابل بسويچ باران حپارسا
وامين ساذري نيرو فاذر دجابر
قتربت ددانا واتي پاكشو جهرم
سيتا غمهرا كورز ولقمان وآتوس
تنوين جم پيلن ميدكو وپست سفارود
تكاردان داراب سمايه ثجوان ساراب
خليبل كوير فنرژي فنوال ما
ولبهمن خراسان اتكاي فجهان فبستم
ورازي حشكوه فنفت دتهران‌ ولساپا
وجامي غيوان غبهنوش رتكو قلرست

 

نظرات کاربران