فصلنامه مالی و اقتصادی زمستان 1402

دسته بندی اخبار بورس

شرکت تامین سرمایه امید در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود اقدام به جمع آوری و انتشار فصلنامه مالی اقتصادی به منظور اطلاع رسانی و آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اطلاعات، داده ها و اخبار فصل کرده است.

فصلنامه مالی و اقتصادی شرکت تأمین سرمایه امید (زمستان 1402)

 

 

بخش اول: بودجه استراتژی محور در شرکت‌ها

 

بخش دوم: نقش پر رنگ بازار سرمایه در ایجاد مشارکت مردمی

 

بخش سوم: به کجا چنین شتابان؟

 

بخش چهارم روندهای ایجادکننده تغییرات در بانکداری

 

بخش پنجم: تأثیر بازار سرمایه بر اشتغال زایی، تولید و مهار تورم

 

بخش ششم: ESG، فرصت ها و چالش ها

 

بخش هفتم: تحول دیجیتال بازار سرمایه

 

بخش هشتم: نقش حسابرسی داخلی در سازمان

 

بخش نهم: انتشار اوراق بدهی، راهگشای شرکت ها در شرایط مالی انقباضی

 

بخش دهم: چالش آینده! بنزین یا برق؟

 

بخش یازدهم: بررسی ریسک ها و عملکرد پرتفوی سهام موجود در کلیه صندوقهای سرمایه گذاری

 

بخش دوازدهم: شرایط اقتصاد جهان

 

بخش سیزدهم: لایحه بودجه 1403

 

بخش چهاردهم: وضعیت و مسیر اقتصاد کلان و دلالت آن برای بازار سرمایه

 

بخش پانزدهم: پیشگامی تأمین سرمایه امید در بکارگیری قالب های جدید ابزارهای بازار سرمایه

 

بخش شانزدهم: آینده بازارها در 1403

 

نظرات کاربران