نقش حسابرسی داخلی در سازمان

دسته بندی اخبار

مرجان حامدی  مدیر حسابرسی داخلی شرکت تامین سرمایه امید مطرح کرد:

حسابرسی داخلی، یک فعالیت مستقل و بی‌طرفانه، اطمینان بخش و مشاوره ای است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملکرد یک سازمان طراحی و اجرا می شود. حسابرسی داخلی، با اعمال رویکردی سیستماتیک و روش‌مند، برای ارزیابی و بهینه‌سازی اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبری، سازمان را در تحقق هدف هایش یاری می‌کند و برای آن، ارزش افزوده ایجاد می نماید. عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است . عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود کند یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری درباره محتوای گزارش هایی که به مدیریت ارائه می‌شود اثر گذارد .

از جمله مسئولیت های حسابرسی دا خلی در سازمان به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی و ارزیابی کنترل‌ها: حسابرسی داخلی مسئول بررسی و ارزیابی کنترل‌های داخلی سازمان است. این شامل ارزیابی کنترل‌های مرتبط با مالی، عملیاتی، گزارشگری و تمامی دیگر حوزه‌هایی است که می‌تواند تأثیری بر عملکرد و موفقیت سازمان داشته باشد.
  2. ارزیابی ریسک‌ها: حسابرسی داخلی مسئولیت شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های مختلف سازمان را دارد. این شامل ریسک‌های مالی، عملیاتی، استراتژیک، قانونی، فرهنگی و سایر ریسک‌هایی است که ممکن است بر عملکرد سازمان تأثیر بگذارند.
  3. پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده: حسابرسی داخلی باید فرآیندها و روش‌های مناسبی از جمله سیستم های گزارش دهی را برای پیشگیری از تقلب، سوءاستفاده و نقض قوانین و مقررات ایجاد کند.
  4. ارزیابی عملکرد و کارآیی: حسابرسی داخلی مسئول ارزیابی عملکرد و کارآیی مختلف بخش‌ها و فعالیت‌های سازمان است. این ارزیابی می‌تواند شامل ارزیابی عملکرد مالی، عملیاتی و استراتژیک باشد.
  5. ارتقاء شفافیت و اطلاع‌رسانی: حسابرسی داخلی باید اطلاعات دقیق، شفاف و معتبر به مدیران و ذینفعان را به ‌موقع ارائه دهد.
  6. پیشنهاد راهکارها و بهبودها: حسابرسی داخلی باید پس از شناسایی نقاط ضعف و مشکلات، پیشنهادات و راهکارهایی برای بهبود عملکرد و فرآیندها ارائه دهد. پیشنهادات به‌منظور بهبود کنترل‌ها، کاهش ریسک‌ها و افزایش کارایی سازمان می‌ باشد.

به طور کلی، حسابرسی داخلی به عنوان یک فرآیند چند بعدی، نقش بسزایی در موفقیت و پایداری سازمان‌ها ایفا می‌کند و با تأمین اطلاعات دقیق و به موقع، به ارتقاء عملکرد و تصمیم‌گیری‌های موثر کمک می‌کند و همچنین با بررسی و ارزیابی کنترل‌های داخلی، به سازمان کمک می‌کند تا مواضعش را در مقابل ریسک‌ها و تهدیدهای مختلف تقویت کند که این اقدام باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، مشتریان، و سایر ذینفعان می‌شود.

 

نظرات کاربران