گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/30

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 811 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 74% و نسبت به میانگین ماهانه 79% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 379 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 19 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 32 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای چهارمین روز متوالی 175 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 307 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 9 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 22 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 282 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 96 میلیارد تومان (0.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 80 میلیارد تومان (0.2 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 54 میلیارد تومان (0.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه دارویی با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 6 میلیارد تومان (0.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 11 میلیارد تومان (0.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.11% 2,126 2,020,135 شاخص کل
0.43% 3,015 703,543 شاخص هم وزن
0.4% 28,820,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 392
تعداد کل نمادهای منفی 354
تعداد صف های خرید 61
ارزش صف های خرید 307 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 9 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 46
ارزش صف های فروش 282 میلیارد تومان افزایش 22 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول  19 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 379 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 74% و نسبت به میانگین ماهانه 79% کاهش
معاملات سنگین بازار ثفارس،ثغرب،ولپارس،خمهر،ثاخت،آینده،نطرین

 

میلیارد تومان نام
234 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
53 محصولات کاغذی
38 انبوه سازی
55- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
39- بانکی
26- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
13 کقزوی 5.6 وسدید
13 شپلی 2.2 آینده
5.5 خاذین 1.4 غمارگ
3.1 داوه 1.2 شستان
3 ثغرب 1.2 ثنظام

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

آينده ولكار
غشصفا سيدكو
سپرمي دسبحا
اتكاي كقزوي
خبنيان تشتاد
فروسيل ولپارس
ثجنوب شپلي
چكاپا غيوان
قپيرا ددام

خرید سنگین حقیقی

در نماد فغدیر 4 کد حقیقی هر کدام 4598 میلیون خرید کردند

فغدير2 4 4598 18392
كسرا2 1 2040 2040
شمواد 1 481 481
ثاخت 38 147 5586
ثعتما 3 139 417
كباده 2 139 278
قشرين 15 129 1935
دزهراوي 21 126 2646
گشان 28 125 3500
نطرين 81 118 9558
فروسيل 40 116 4640
كسرام 33 101 3333
چكاپا 742 96 71232

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 3  کد ،  29504 میلیون مجموعا  88.512 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 3 29504 88512
ملت2 2 6028 12056
چكاپا2 1 3020 3020
خفولا 2 267 534
قنقش 5 142 710
كقزوي 167 113 18871
جم 31 106 3286
كورز 2 101 202
معيار 25 96 2400
سيدكو 28 86 2408

کف حمایت 3 ماهه

شرانل ارفع شفا
شكبير رفاه كرماشا
دشيري دارو ساراب
مبين دبالك پارس
فغدير وآفر دسبحا
جم وصنعت فايرا
تيپيكو اميد كگهر
سايرا تنوين سمتاز
داسوه وصندوق دتهران‌
فارس لوتوس

 

 

نظرات کاربران