گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/28

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3.831 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 16% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2877 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 699 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1115 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 126 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 164 میلیارد تومان است که کاهش 263 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 145 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 690 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 374 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 322 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 260 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 46 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 26 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه قند و شکر با ارزش معاملات 35 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

 

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.23% -4,998 2,201,908 شاخص کل
-0.39% -2,833 723,166 شاخص هم وزن
2.6% 44,250,000 قیمت سکه بورسی

 

182 تعدادکل نمادهای مثبت
601 تعداد کل نمادهای منفی
88 تعداد صف های خرید
کاهش 263 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 164 میلیارد تومان ارزش صف های خرید
281 تعداد صف های فروش
کاهش 145 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 690 میلیارد تومان ارزش صف های فروش
0.6 قدرت خرید
خروج 3355 میلیارد تومان در یک هفته قبل خروج 699 میلیارد تومان برآیند ورود و خروج پول
نسبت به میانگین ماهانه، 16% کاهش داشته 3.9 همت ارزش معاملات خرد
اسیاتک،کاما،وارس معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
29 اطلاعات و ارتباطات صنایع با بیشترین ورود
-83 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-75 شیمیایی
-49 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
15 فملی 36 خودرو
13 کاما 30 ذوب
10 فولاد 13 خزامیا
8 شپنا 11 خگستر
7 زماهان 11 وبملت
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-29 خودرو 28 اسیاتک
-23 وبانک 14 وارس
-16 فولاد 9 فملی
-15 شستا 5 وملی
-13 وبملت 3 کاما

 

حجم مشکوک ماهانه

غبشهر سفار
لخزر ملت
شغدير دپارس
وتوصا فجر
پكرمان خريخت
اسياتك غپاك
سبجنو والبر
وتوشه ومعادن
كلوند

 

 

کف حمایت 3 ماهه

 

بموتو ونفت وسينا
فروس خپويش كخاك
وصنا ثبهساز شهر
وپخش پكرمان دابور
تكاردان غزر وخارزم
لخزر تيپيكو شنفت
كطبس شكلر ما
وبشهر ثمسكن دسبحا
وسكاب وتوشه كترام
هاي وب خكار شيران
كيميا دفارا كحافظ
شپاكسا كپشير فايرا
تايرا سبهان خشرق
تملت شفا دالبر
دسبحان حكشتي دارو

 

نظرات کاربران