گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/27

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2.624 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، 30% و نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه 43% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 3355 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 272 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 497 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 290 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 1511 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 952 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 513 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 394 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

تا این لحظه بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 256 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 241 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 219 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 36 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 61 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه منسوجات با ارزش معاملات 13 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/46% 10,140 2,206,907 شاخص کل
0/34% 2,458 726,000 شاخص هم وزن
-5/0% 42,830,000 قیمت سکه بورسی

 

 

580 تعدادکل نمادهای مثبت
197 تعداد کل نمادهای منفی
381 تعداد صف های خرید
1511 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 952 میلیارد تومان افزایش ارزش صف های خرید
92 تعداد صف های فروش
 394 میلیارد تومان کاهش 513 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی ارزش صف های فروش
1/4 قدرت خرید
272 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 3355 میلیارد تومان در یک هفته قبل برآیند ورود و خروج پول
2/7 همت نسبت به  میانگین هفتگی، 30% و نسبت به  میانگین ماهانه 43% کاهش ارزش معاملات خرد
فملی،شپنا،نوری،وبملت،ورنا،وبصادر،فنر،خگستر معاملات سنگین بازار

 

میلیارد تومان نام
48 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
33 خودرویی
13 سیمانی
-18 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-5 حمل و نقل
-4 لاستیکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
26 ذوب 18 فاذر
16 فملی 10 گشان
12 زماهان 9 دامین
11 خساپا 8 حفارس
10 وبصادر 6 فن افزار
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
11 وبملت 16 فملی
10 دامین 15 ذوب
7 حسینا 10 شستا
6 وسنا 10 اخابر
6 شیراز 9 خبهمن

 

نظرات کاربران