گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/26

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4156 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1278 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سیزدهمین روز متوالی با ثبت رقم 230 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 593 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 23 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 155 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 40 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 13 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 124 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 397 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 309 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 295 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 17 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاغذی با ارزش معاملات 16 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 161 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.05% -1,076 2,164,497 شاخص کل
-0.23% -1,669 714,060 شاخص هم وزن
0.4% 40,350,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
143 154 تعداد نماد مثبت
192 181 تعداد نماد منفی
49 9 تعداد نماد صف خرید
99 میلیارد تومان 53 میلیارد تومان ارزش صف خرید
53 8 تعداد نماد صف فروش
113 میلیارد تومان 42 میلیارد تومان ارزش صف فروش
44 میلیارد خروج پول 221 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2/3 همت ارزش معاملات
46 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/1
14 میلیارد خروج پول
4/2 همت،نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته
ونیرو،کلر،ثپردیس،حفارس،ثامان،خودرو،شمواد،شرنگی،فنر،غفارس،خزامیا

 

 

میلیارد تومان نام
13 عرضه برق صنایع با بیشترین ورود
9 کمکی به نهادها
7 انبوه سازی
-53 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-30 فلزات اساسی
-29 چندرشته ای

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
32.9 ثامان 13 وتوس
19.1 کرومیت 11 دامین
10.5 دامین 10.6 دکوثر
7.2 ثتوسا 8 غفارس
6.2 حفارس 8 توسن

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-27 جم پیلن 12 ونیرو
-11 بتهران 10 کلر
-11 وامید 8 شرنگی
-10 ارفع 7 ثمسکن
-10 دامین 5 وبملت

 

 

 

نظرات کاربران