گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/25

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده و روند کوتاه مدت آن نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5.838 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 16% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2218 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 1986 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 404 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 931 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 41 میلیارد تومان است که کاهش 68 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 489 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 873 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 700 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 495 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 405 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه دارویی با ارزش معاملات 197 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 12 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 241 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-2/38% -53,919 2,207,979 شاخص کل
-3/34% -25,100 726,218 شاخص هم وزن
4/8% 45,200,000 قیمت سکه بورسی

 

 

تعدادکل نمادهای مثبت 42
تعداد کل نمادهای منفی 741
تعداد صف های خرید 22
ارزش صف های خرید 42 میلیارد تومان کاهش 68 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 361
ارزش صف های فروش  873 میلیارد تومان افزایش 489 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 1986 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 2218 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/9 همت نسبت به میانگین هفتگی، 13% و نسبت به میانگین ماهانه 16% افزایش
معاملات سنگین بازار ثپردیس،کازرو،وآفر

 

 

میلیارد تومان نام
0/2 خرده فروشی صنایع با بیشترین ورود
-312 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-224 فلزات اساسی
-221 بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
9 غبهار 26 خگستر
5 شپارس 22 ذوب
5 سلار 16 خودرو
5 حپترو 16 کرومیت
4 شفارا 14 وساپا
4
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-99 خودرو 15 فزر
-94 وبملت 8 غبهار
-70 فولاد 5 کازرو
-65 خساپا 5 ثپردیس
-45 فملی 3 وآفر

 

نظرات کاربران