گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/23

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3843 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 8% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1028 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دهمین روز متوالی با ثبت رقم 205 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 47 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 153 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 116 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 11 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 10 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 151 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 349 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 301 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه هتل با ارزش معاملات 31 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه دارویی با ارزش معاملات 239 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 253 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/68% -15,095 2,193,188 شاخص کل
-0/63% -4,652 728,870 شاخص هم وزن
-0/3% 40,900,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
71 32 تعداد نماد مثبت
274 312 تعداد نماد منفی
29 9 تعداد نماد صف خرید
93 میلیارد تومان 28 میلیارد تومان ارزش صف خرید
73 9 تعداد نماد صف فروش
161 میلیارد تومان 13 میلیارد تومان ارزش صف فروش
23 میلیارد خروج پول 161 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1/1 همت 2/2 همت ارزش معاملات
14 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/8
153 میلیارد خروج پول
3/3 همت،نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 8% کاهش
توسن،وتوسم،غدانه،ثفارس،خبنیان،غفارس،واعتبار،ولکار

 

 

میلیارد تومان نام
34 رایانه صنایع با بیشترین ورود
7 انبوه سازی
5 بانکی
-51 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-42 دارویی
-28 خودرویی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
41 دامین 11 حفارس
27 وتوسم 7 وسدید
13 ثامان 5 خاهن
13 آباد 3 خشرق
12/5 چنوپا 3 دی

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-18 خودرو 35 توسن
-12 دامین 20 وتجارت
-10 خساپا 13 فولاد
-9 وطوبی 13 خبنیان
-7 نوری 11 ثفارس

 

 

 

نظرات کاربران