گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/22

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3229 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 23% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 948 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم 299 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 752 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 217 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 122 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 19 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 147 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 285 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 275 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 226 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 113 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 23 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/49% -10,846 2,208,244 شاخص کل
-0/60% -4,429 733,515 شاخص هم وزن
0/1% 41,100,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
91 43 تعداد نماد مثبت
251 302 تعداد نماد منفی
37 8 تعداد نماد صف خرید
71 میلیارد تومان 58 میلیارد تومان ارزش صف خرید
60 10 تعداد نماد صف فروش
151 میلیارد تومان 7 میلیارد تومان ارزش صف فروش
71 میلیارد خروج پول 201 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0/9 همت 2 همت ارزش معاملات
19 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/9
210 میلیارد خروج پول
3/3 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 23% کاهش
حفارس،وتوسم،وطوبی،ثفارس،دامین،آس پ،کیسون

 

 

میلیارد تومان نام
14 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
6 انبوه سازی
3 اطلاعات و ارتباطات
-60 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-53 فلزات اساسی
-49 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12 دکوثر 11 حفارس
10 کترام 7 وسدید
8/8 دامین 5 خاهن
8 آباد 3 خشرق
5/8 آس پ 3 دی

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-18 خودرو 16 حفارس
-16 فملی 11 ثفارس
-12 وامید 9 دامین
-11 وبملت 4 وتوسم
-10 فکمند 3 کساپا

 

 

 

نظرات کاربران